GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 18

Promisiunea naşterii lui Isaac

1. Şi Domnul i S-a arătat* la stejarii lui Mamre, pe când şedea la intrarea cortului său, în arşiţa zilei.

2. Şi el şi-a ridicat ochii şi s-a uitat şi, iată, trei bărbaţi stăteau* înainteaSau „în apropierea“ lui. Şi, când i-a văzut, a alergat* în întâmpinarea lor de la intrarea cortului şi s-a plecat cu faţa la pământ,

3. şi a zis: „Doamne, acum dacă am căpătat favoare în ochii Tăi, nu trece, Te rog, de la robul Tău.

4. Să se aducă acum puţină* apă şi să vă spălaţi picioarele şi să vă odihniţi sub acest copac.

5. Şi voi aduce o bucată de pâine* şi întăriţi-vă inima*; apoi veţi merge mai departe; pentru că de aceea* aţi trecut pe la robul vostru“. Şi ei au zis: „Fă aşa cum ai zis“.

6. Şi Avraam s-a dus repede în cort la Sara şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri de floare de făină, frământă şi fă turte“.

7. Şi Avraam a alergat la cireadă şi a luat un viţel tânăr şi bun şi l-a dat slujitoruluiLit. „tânărului“, şi el s-a grăbit să-l pregătească.

8. Şi a luat unt* şi lapte şi viţelul pe care-l pregătise şi le-a pus înaintea lor. Şi el stătea lângă ei sub copac şi ei mâncau.

9. Şi ei i-au zis: „Unde este Sara, soţia ta?“ Şi el a zis: „Iată, în cort*“.

10. Şi El i-a zis: „Mă voi întoarce negreşit la tine la anul*, pe timpul acestaLit. „la timpul vieţii“, şi, iată, Sara*, soţia ta, va avea un fiu“. Şi Sara asculta la intrarea cortului, care era în spatele lui.

11. Şi Avraam* şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în zile; Sarei îi încetase rânduiala* femeilor.

12. Şi Sara a râs* în sine, zicând: „După ce am îmbătrânit*, să mai am eu plăcere?… domnul* meu de asemenea este bătrân“.

13. Şi Domnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: «Cu adevărat să mai nasc eu, care sunt bătrână?»

14. Este* ceva prea greuSau „prea minunat“ pentru Domnul? La timpul hotărât Mă voi întoarce la tine, la anul* pe vremea aceasta, şi Sara va avea un fiu“.

15. Şi Sara a tăgăduit, zicând: „N-am râs!“ Pentru că se temea. Şi El i-a zis: „Ba da, ai râs“.

Mijlocirea lui Avraam pentru Sodoma

16. Şi bărbaţii* aceia s-au ridicat de acolo şi s-au uitat spre Sodoma; şi Avraam mergea cu ei să i* conducă.

17. Şi Domnul a zis: „Să ascund* Eu de Avraam ce* fac?

18. Pentru că Avraam va fi, în adevăr, o naţiune mare şi puternică şi toate* naţiunile pământului vor fi binecuvântate în el.

19. Pentru că l-am cunoscut că va porunciSau „l-am ales ca să poruncească“* copiilor săi şi casei sale după el să ţină calea* Domnului, să facă dreptate şi judecată, ca Domnul să aducă peste Avraam ce a vorbit despre el“.

20. Şi Domnul a zis: „Pentru că strigătul* Sodomei şi Gomorei este mare şi pentru că păcatul lor este foarte greu,

21. voi coborî* acum şi voi vedea dacă au făcut în totul după strigătul care a venit la Mine; şi, dacă nu, voi şti*“.

22. Şi bărbaţii aceia s-au întors de acolo şi au mers spre Sodoma; şi Avraam stătea încă înaintea Domnului.

23. Şi Avraam s-a apropiat* şi a zis: „Vei nimici* Tu şi pe cel drept cu cel rău?

24. Poate că* sunt cincizeci de oameni drepţi în cetate: vei nimici Tu şi nu vei cruţaSau „nu vei ierta“ locul, pentru cei cincizeci de oameni drepţi care sunt în el?

25. Departe de Tine să faci aşa, să omori pe cel drept* cu cel rău şi cel drept să fie ca şi cel rău; departe de Tine! Nu va face dreptate* Judecătorul întregului pământ?“

26. Şi Domnul i-a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni drepţi* în cetate, atunci voi cruţa tot locul pentru aceştia“.

27. Şi Avraam a răspuns şi a zis: „Iată acum, am îndrăznit* să vorbesc Domnului, eu, care sunt pulbere* şi cenuşă.

28. Poate că vor lipsi cinci din cei cincizeci de oameni drepţi: vei nimici Tu toată cetatea pentru cei cinci?“ Şi El i-a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi acolo patruzeci şi cinci“.

29. Şi el I-a mai vorbit din nou, zicând: „Poate că se vor găsi acolo patruzeci!“ Şi El i-a zis: „N-o voi face, pentru cei patruzeci“.

30. Şi el a zis: „Să nu Se mânie Domnul, şi voi vorbi: poate că se vor găsi acolo treizeci“. Şi El i-a zis: „N-o voi face, dacă voi găsi acolo treizeci“.

31. Şi el a zis: „Iată acum, am îndrăznit să vorbesc Domnului: poate că se vor găsi acolo douăzeci“. Şi El i-a zis: „Pentru cei douăzeci, n-o voi nimici“.

32. Şi el a zis: „Oh, să nu Se mânie* Domnul, şi voi mai vorbi numai de data aceasta: poate că* zece se vor găsi acolo“. Şi El i-a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece“.

33. Şi Domnul a plecat* după ce a încetat să mai vorbească lui Avraam. Şi Avraam s a întors la locul său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)