GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 38

Căsătoria lui Iuda

1. Şi a fost aşa: în zilele acelea, Iuda a coborât de la fraţii săi şi s a abătut* la un om din Adulam* cu numele Hira.

2. Şi Iuda a văzut* acolo pe fiica unui om canaanit, cu numele* Şua; şi a luat-o şi a intrat la ea.

3. Şi ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu; şi el i-a pus numele Er*.

4. Şi ea a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu; şi i-a pus numele Onan*.

5. Şi din nou a mai născut un fiu; şi i-a pus numele Şela*. Şi el era la Chezib când l-a născut ea.

6. Şi Iuda a luat* o soţie lui Er, întâiul său născut. Şi numele ei era Tamar.

7. Şi Er*, întâiul-născut al lui Iuda, era rău în ochii Domnului şi Domnul l-a omorât.

8. Şi Iuda a zis lui Onan: „Intră la soţia fratelui tău şi împlineşte-ţi faţă de ea datoria de cumnat şi ridică* sămânţa fratelui tău!“

9. Şi Onan a ştiut că sămânţa nu va fi* a lui. Şi a fost aşa: când intra la soţia fratelui său, lepăda sămânţa pe pământ, ca să nu dea sămânţă fratelui său.

10. Şi lucrul pe care-l făcea el a fost rău în ochii Domnului. Şi l-a omorât* şi pe el.

11. Şi Iuda a zis Tamarei, nora sa: „Rămâi văduvă în* casa tatălui tău până va creşte mare Şela, fiul meu“. Pentru că zicea: „Ca nu cumva să moară şi el ca fraţii lui“. Şi Tamar s-a dus şi a rămas în casa tatălui ei.

Iuda şi Tamar

12. Şi, după multe zile, fiica lui Şua, soţia lui Iuda, a murit; şi Iuda s-a mângâiat* şi s-a suit la Timna*, la tunzătorii oilor sale, el şi Hira adulamitul, prietenul său.

13. Şi i s-a spus Tamarei, zicând: „Iată, socrul tău se suie la Timna, ca să-şi tundă oile“.

14. Şi ea şi-a dezbrăcat hainele văduviei şi s-a acoperit* cu un văl şi s-a învelit şi s-a aşezat* la poarta Enaimului, care este în drum spre Timna; pentru că a văzut că Şela se făcuse mare* şi ea nu-i fusese dată de soţie.

15. Şi Iuda a văzut-o şi a crezut că este o curvă, pentru că ea îşi acoperise faţa.

16. Şi s-a abătut din drum la ea şi a zis: „Vino, te rog, să intru la tine!“ Pentru că nu ştia că era nora sa. Şi ea a zis: „Ce-mi vei da, ca să intri la mine?“

17. Şi el a zis: „Îţi voi trimite* un ied din turmă“. Şi ea a zis: „Îmi vei da o garanţie* până-l vei trimite?“

18. Şi el a zis: „Ce garanţie să-ţi dau?“ Şi ea a zis: „Pecetea* ta şi lanţul tău şi toiagul tău care este în mâna ta“. Şi i-a dat şi a intrat la ea; şi ea a rămas însărcinată de la el.

19. Şi ea s-a ridicat şi s-a dus; şi şi-a scos* vălul şi s-a îmbrăcat în hainele ei de văduvie.

20. Şi Iuda a trimis iedul prin mâna prietenului său, adulamitul, ca să ia garanţia din mâna femeii; dar n-a găsit-o.

21. Şi a întrebat pe oamenii locului ei, zicând: „Unde este curvaLit. „femeie consacrată Astarteii care era la Enaim pe marginea drumului?“ Şi ei au zis: „N-a fost nici o curvă aici“.

22. Şi el s-a întors la Iuda şi a zis: „N-am găsit-o; ba încă oamenii locului au zis: «N-a fost nici o curvă aici»“.

23. Şi Iuda a zis: „Să şi le ţină, numai să nu ne facem de ruşine. Iată, i-am trimis iedul acesta şi n-ai găsit-o“.

24. Şi a fost aşa: cam după trei luni i s-a spus lui Iuda, zicând: „Tamar, nora ta, a curvit* şi, iată, este chiar însărcinată din curvie“. Şi Iuda a zis: „Scoateţi-o afară şi să fie arsă*“.

25. Când a fost scoasă afară, a trimis la socrul său, zicând: „De bărbatul căruia îi aparţin aceste lucruri sunt însărcinată“. Şi ea a zis: „Vezi*, te rog, ale cui sunt acestea: pecetea* şi lanţul şi toiagul“.

26. Şi Iuda le-a recunoscut* şi a zis: „Ea este mai dreaptă* decât mine, pentru că n-am dat-o* lui Şela, fiul meu“. Şi n-a mai cunoscut-o* din nou.

27. Şi a fost aşa: când era timpul să nască, iată, erau gemeni* în pântecele ei.

28. Şi a fost aşa: când era în dureri, unul a scos mâna; şi moaşa a luat-o şi a legat pe mâna lui un fir stacojiu, zicând: „Acesta a ieşit întâi“.

29. Şi a fost aşa: când şi-a tras el mâna înapoi, iată, a ieşit fratele său. Şi ea a zis: „Ce spărtură ai făcut! Asupra ta să fie spărtura“. Şi i-au pus numele PereţSpărtură*.

30. Şi, după aceea, a ieşit fratele său, care avea pe mâna sa firul stacojiu; şi i-au pus numele ZerahStacojiu sau: Lumina care răsare.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)