GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 7

Noe intră în corabie

1. Şi Domnul a zis lui Noe: „Intră* în corabie tu şi toată casa ta, pentru că pe tine te-am văzut* drept înaintea Mea, în generaţia aceasta.

2. Din toate animalele curate* vei lua cu tine câte şapte: parte bărbătească şi partea sa femeiască; şi din animalele necurate*, două: parte bărbătească şi partea sa femeiască.

3. Şi din păsările cerurilor, câte şapte: parte bărbătească şi parte femeiască; ca să păstrezi sămânţă vie pe faţa întregului pământ.

4. Pentru că încă şapte zile şi voi face să plouă asupra pământului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi voi şterge de pe faţa pământului orice* fiinţă pe care am făcut-o“.

5. Şi Noe a făcut potrivit cu tot* ce-i poruncise Domnul.

6. Şi Noe era de şase sute de ani când a fost potopul de ape pe pământ.

7. Şi Noe a intrat în corabie, şi fiii lui şi soţia lui şi soţiile fiilor lui cu el, din cauza apelor potopului.

8. Din animalele curate şi din animalele care sunt necurate şi din păsări şi din orice se mişcă pe pământ,

9. au intrat două câte două în corabie la Noe, parte bărbătească şi parte femeiască, după cum îi poruncise Dumnezeu lui Noe.

Potopul

10. Şi a fost aşa: după cele şapte zile, apele potopului au fost pe pământ.

11. În anul şase sute al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea toate izvoarele* adâncului celui mare s-au rupt şi zăgazurile* cerurilor au fost deschise.

12. Şi ploaia a fost pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

13. Chiar în ziua aceea au intrat* în corabie Noe şi Sem şi Ham şi Iafet, fiii lui Noe, şi soţia lui Noe şi cele trei soţii ale fiilor lui cu ei;

14. ei, şi fiecare animal după felul său şi fiecare vită după felul ei şi fiecare târâtoare care se târăşte pe pământ, după felul ei, şi fiecare pasăre, după felul ei, orice pasăre de orice fel de aripă.

15. Şi au intrat în corabie la Noe două câte două* din orice carne în care este suflare de viaţă.

16. Şi cele care au intrat, au intrat parte bărbătească şi parte femeiască din orice carne, aşa cum îi poruncise Dumnezeu. Şi Domnul a închis corabia după el.

17. Şi potopul a fost patruzeci* de zile pe pământ. Şi apele au crescut şi au ridicat corabia; şi a fost înălţată deasupra pământului.

18. Şi apele s-au înteţit şi au crescut mult pe pământ; şi corabia plutea* pe suprafaţa apelor.

19. Şi apele s-au înteţit foarte mult pe pământ; şi toţi munţii înalţi* care erau sub toate cerurile au fost acoperiţi.

20. Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele mai sus* şi munţii au fost acoperiţi.

21. Şi a murit* orice carne care se mişca pe pământ, păsări şi vite şi animale şi orice târâtoare care se târăşte pe pământ, şi toţi oamenii.

22. Tot ce avea suflarea* duhului de viaţă în nările sale şi tot ce era pe uscat a murit.

23. Şi a şters orice fiinţă care era pe faţa pământului, de la om până la vite, şi târâtoare şi păsări ale cerurilor; şi au fost şterse de pe pământ. Şi a rămas numai Noe* şi ce era cu el în corabie.

24. Şi apele* au crescut pe pământ o sută cincizeci de zile.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)