GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 13

Întoarcerea din Egipt

1. Şi Avram s-a suit din Egipt spre* sudNeghev, sudul Canaanului, el şi soţia lui şi tot ce avea, şi Lot cu el.

2. Şi Avram era foarte bogat* în vite, în argint şi în aur.

3. Şi a mers în călătoriile sale din* sud până la Betel, până la locul unde fusese cortul său la început, între Betel şi Ai:

4. la locul* altarului pe care-l făcuse acolo întâi; şi acolo Avram a chemat* Numele Domnului.

Despărţirea lui Avram de Lot

5. Dar şi Lot, care mergea cu Avram, avea oi şi boi şi corturi.

6. Şi ţara aceea nu-i încăpea ca să poată locui împreună, pentru că bogăţia* lor era mare; şi nu puteau locui împreună.

7. Şi a fost ceartă* între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Şi canaaniţii* şi fereziţii locuiau atunci în ţară.

8. Şi Avram a zis lui Lot: „Te rog, să nu fie ceartă* între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, pentru că suntem fraţiEbr. „bărbaţi fraţi“.

9. Nu* este toată ţara înaintea ta? Desparte-te, te rog, de mine: dacă* tu vei merge la stânga, eu voi merge la dreapta; şi dacă tu la dreapta, eu voi merge la stânga“.

10. Şi Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut toată câmpia* Iordanului, că era bine udată peste tot, înainte de a nimici* Domnul SodomaArdere, Calcinare şi GomoraScufundare, Poporul fricii, ca grădina* Domnului, ca ţara Egiptului, cum mergi spre ŢoarZor (sau Zar), în Egipt: nu Bela (Gen 14.8)*.

11. Şi Lot şi-a ales pentru sine toată câmpia Iordanului; şi Lot a plecat spre răsărit. Şi s-au despărţit unul de altul:

12. Avram a locuit în ţara Canaanului, iar Lot* a locuit în cetăţile câmpiei şi şi-a întins* corturile până la Sodoma.

13. Şi oamenii din Sodoma erau răi* şi mari păcătoşi înaintea* Domnului.

Promisiunea dată lui Avram

14. Şi Domnul a zis lui Avram, după ce se despărţise Lot de el: „Ridică-ţi ochii acum şi priveşte din locul unde eşti spre nord* şi spre sud şi spre răsărit şi spre apus.

15. Pentru că toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie* şi seminţei* tale pentru totdeauna.

16. Şi voi face sămânţa ta ca pulberea* pământului; aşa că, dacă poate cineva număra pulberea pământului, şi sămânţa ta va fi numărată.

17. Ridică-te, cutreieră* ţara în lungul şi în latul ei, pentru că ţie ţi-o voi da“.

18. Atunci Avram şi-a ridicat cortul şi a venit şi a locuit* lângă stejarii lui Mamre, care sunt în Hebron*; şi acolo a zidit un altar* Domnului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)