GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 34

Iacov la Sihem. Dina

1. Şi Dina*, fiica Leei, pe care o născuse ea lui Iacov, a ieşit să vadă pe fiicele ţării.

2. Şi Sihem, fiul lui Hamor hevitul, prinţul ţării, a văzut-o* şi a luat-o* şi s-a culcat cu ea şi a înjosit-o.

3. Şi sufletul lui s-a alipit de Dina, fiica lui Iacov, şi o iubea pe fată, şi a vorbit inimii fetei.

4. Şi Sihem a vorbit* tatălui său, Hamor, zicând: „Ia-mi pe fata aceasta de soţie“.

5. Şi Iacov a auzit că înjosise pe Dina, fiica sa; şi fiii săi erau la câmp cu vitele sale, şi Iacov a tăcut* până când s-au întors ei.

6. Şi Hamor, tatăl lui Sihem, a ieşit la Iacov, ca să stea de vorbă cu el.

7. Şi fiii lui Iacov, când au auzit, au venit de la câmp; şi oamenii s-au întristat şi s-au aprins de mânie foarte* mare, pentru că Sihem făcuse o faptă de ruşineSau „nebunie“, „dezonoare“* în Israel, culcându-se cu fiica lui Iacov, lucru* care nu se cuvenea să se facă.

8. Şi Hamor le-a vorbit, zicând: „Sufletul fiului meu Sihem s-a alipit de fiica voastră; vă rog, daţi-i-o de soţie.

9. Şi încuscriţi-vă cu noi; daţi-ne pe fiicele voastre şi luaţi-vă pe fiicele noastre pentru voi.

10. Şi locuiţi cu noi şi ţara* va fi înaintea voastră; locuiţi şi faceţi negoţ* în ea şi câştigaţi-vă* averi în ea“.

11. Şi Sihem a zis tatălui ei şi fraţilor ei: „Să capăt favoare în ochii voştri şi voi da ce-mi veţi zice.

12. Cereţi de la mine zestre* mare şi dar şi voi da cum îmi veţi zice, însă daţi-mi fata de soţie“.

13. Şi fiii lui Iacov au răspuns cu vicleşug* lui Sihem şi lui Hamor, tatăl său, pentru că înjosise pe Dina, sora lor,

14. şi au vorbit şi le-au zis: „Nu putem face lucrul acesta, să dăm pe sora noastră unuia care este necircumcis, pentru că aceasta ar fi o ruşine* pentru noi.

15. Ne vom învoi cu voi, numai dacă veţi fi ca noi şi orice bărbat dintre voi va fi circumcis.

16. Atunci vă vom da pe fiicele noastre şi vom lua pe ale voastre pentru noi şi vom locui cu voi; şi vom fi un singur popor.

17. Dar, dacă nu ne veţi asculta, ca să fiţi circumcişi, ne vom lua fata şi vom pleca“.

18. Şi cuvintele lor au plăcut lui Hamor şi lui Sihem, fiul lui Hamor.

19. Şi tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, pentru că îi plăcea de fiica lui Iacov. Şi el era cel* mai onorat din casa tatălui său.

20. Şi Hamor şi Sihem, fiul său, au venit la poarta* cetăţii lor şi au vorbit oamenilor cetăţii lor, zicând:

21. „Aceşti oameni sunt paşnici faţă de noi; să locuiască dar în ţară şi să facă negoţ în ea şi ţara, iată, este întinsă înaintea lor. Să luăm pe fetele lor de soţii şi să le dăm pe fetele noastre.

22. Însă numai cu aceasta se vor învoi oamenii să locuiască împreună cu noi, să fim un singur popor: dacă toată partea bărbătească dintre noi se va circumcide, cum sunt ei circumcişi.

23. Vitele lor şi averea lor şi orice animal al lor nu vor fi ale noastre? Numai să ne învoim cu ei, şi vor locui cu noi“.

24. Şi toţi cei care ieşeau la poarta cetăţii* lui au ascultat de Hamor şi de Sihem, fiul său; şi toată partea bărbătească a fost circumcisă, toţi cei care ieşeau la poarta cetăţii lui.

25. Şi a fost aşa: a treia zi, pe când erau în durere, doi dintre fiii lui Iacov, Simeon* şi Levi, fraţii Dinei, şi-au luat fiecare sabia şi s-au năpustit asupra cetăţii şi au ucis toată partea bărbătească.

26. Şi au ucis cu ascuţişul săbiei pe Hamor şi pe Sihem, fiul său, şi au luat pe Dina din casa lui Sihem şi au ieşit.

27. Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor ucişi şi au jefuit cetatea, pentru că înjosiseră pe sora lor.

28. Le-au luat oile şi vitele şi măgarii şi ce era în cetate şi ce era pe câmp.

29. Şi au luat şi au jefuit toate averile lor şi pe toţi copiii lor şi pe soţiile lor şi tot ce era în case.

30. Şi Iacov a zis lui Simeon şi lui Levi: „Voi m-aţi tulburat*, făcându-mă* urâtLit. „să miros urât“ printre locuitorii ţării, printre canaaniţi* şi fereziţi; şi eu am puţini* oameni la număr, şi ei se vor strânge împotriva mea şi mă vor lovi, şi voi fi nimicit, eu şi casa mea“.

31. Şi ei au zis: „Să se poarte cu sora noastră ca şi cu o curvă?“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)