GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 20

Avraam în Gherar

1. Şi Avraam a plecat de acolo* spre ţara de sudNeghev* şi s-a aşezat între Cades* şi Şur şi locuia temporar în Gherar*.

2. Şi Avraam a zis despre Sara, soţia sa: „Este sora* mea“. Şi Abimelec, împăratul din Gherar, a trimis şi a luat* pe Sara.

3. Dar Dumnezeu a venit la Abimelec în vis*, noaptea, şi i-a zis: „Iată, eşti un om mort* din cauza femeii pe care ai luat-o, pentru că este soţia unui bărbat“.

4. Dar Abimelec nu se apropiase de ea. Şi a zis: „Doamne, vei ucide* Tu şi o naţiune dreaptă?

5. Nu mi-a zis el însuşi: «Ea este sora mea»? Şi ea, chiar ea însăşi mi-a zis: «El este fratele meu!» Am făcut aceasta în integritatea* inimii mele şi în nevinovăţia mâinilor mele“.

6. Şi Dumnezeu i-a zis în vis: „Da, ştiu că ai făcut aceasta în integritatea inimii tale şi te-am şi împiedicat* să păcătuieşti împotriva* Mea; de aceea nu ţi-am îngăduit să te atingi de ea.

7. Acum deci dă omului înapoi soţia; pentru că el este profet şi se va ruga* pentru tine şi vei trăi. Şi dacă nu i-o vei da înapoi, să ştii că vei muri*, tu şi tot* ce este al tău“.

8. Şi Abimelec s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a chemat pe toţi slujitorii săi şi a spus toate aceste cuvinte în auzul lor. Şi oamenii s-au înspăimântat foarte mult.

9. Şi Abimelec a chemat* pe Avraam şi i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit împotriva ta, de ai adus* asupra mea şi asupra împărăţiei mele un păcat* aşa de mare? Ai făcut cu mine lucruri care nu trebuia făcute“.

10. Şi Abimelec a zis lui Avraam: „Ce ai văzut, de ai făcut lucrul acesta?“

11. Şi Avraam i-a zis: „Pentru că am zis: «Hotărât, nu este temere* de Dumnezeu în locul acesta şi mă vor ucide* din cauza soţiei mele».

12. Şi cu adevărat este sora* mea, fiica tatălui meu, dar nu fiica mamei mele; şi a ajuns soţia mea.

13. Şi a fost aşa: când m-a făcut* Dumnezeu să pribegesc din casa tatălui meu, i-am zis: «Aceasta să fie îndurarea pe care să mi-o arăţi: în orice loc unde vom ajunge, să zici* despre mine aceasta: El este fratele meu»“.

14. Şi Abimelec a luat oi şi boi* şi robi şi roabe şi i-a dat lui Avraam şi i-a dat înapoi pe Sara, soţia sa.

15. Şi Abimelec a zis: „Iată, ţara mea este înaintea* ta: locuieşte unde este bine în ochii tăi“.

16. Şi Sarei i-a zis: „Iată, am dat o mie de arginţi fratelui tău*. Iată, aceasta îţi este o acoperire* a ochilor pentru toţi cei care sunt cu tine; şi tu eşti îndreptăţită în totul“.

17. Şi Avraam s-a rugat* lui Dumnezeu şi Dumnezeu a vindecat pe Abimelec şi pe soţia lui şi pe slujnicele lui şi ele au născut.

18. Pentru că Domnul închisese* de tot toate pântecele din casa lui Abimelec, din cauza Sarei, soţia lui Avraam.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)