Geneza (Facerea)

Sau întîia carte a lui Moise

Capitolul 11

Turnul Babel.

1. Tot pămîntul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.

2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cîmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo.

3. Şi au zis unul către altul: „Haidem! să facem cărămizi, şi să le ardem bine în foc.“ Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var.

4. Şi au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vîrf să atingă cerul, şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pămîntului.“

5. Domnul S-a pogorît să vadă cetatea şi turnul, pe care-l zideau fiii oamenilor.

6. Şi Domnul a zis: „Iată, ei sînt un singur popor, şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împedeca să facă tot ce şi-au pus în gînd.

7. Haidem! să Ne pogorîm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora.“

8. Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pămîntului; aşa că au încetat să zidească cetatea.

9. De aceea cetatea a fost numită Babel (Adică: Împărţire.), căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pămînt, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pămîntului.

Urmaşii lui Sem.

10. Iată spiţa neamului lui Sem. La vîrsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop.

11. După naşterea lui Arpacşad, Sem a trăit cincisute de ani; şi a născut fii şi fiice.

12. La vrîsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah.

13. După naşterea lui Şelah, Arpacşad a mai trăit patrusute trei ani; şi a născut fii şi fiice.

14. La vîrsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.

15. După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patrusute trei ani; şi a născut fii şi fiice.

16. La vîrsta de treizeci şi patru de ani, Eber a născut pe Peleg.

17. După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patrusute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

18. La vîrsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu.

19. După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit douăsute nouă ani; şi a născut fii şi fiice.

20. La vîrsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug.

21. După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit douăsute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.

22. La vîrsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor.

23. După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

24. La vîrsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah.

25. După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice.

26. La vîrsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.

Familia lui Terah.

27. Iată spiţa neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.- Haran a născut pe Lot.

28. Şi Haran a murit în faţa tatălui său Terah, în ţara în care se născuse, în Ur în Haldea.-

29. Avram şi Nahor şi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, şi numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi Iscăi.

30. Sarai era stearpă: n-avea copii deloc.

31. Terah a luat pe fiul său Avram, şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, noru-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieşit împreună din Ur din Haldea, ca să meargă în ţara Canaan. Au venit pînăla Haran, şi s-au aşezat acolo.

32. Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani; şi Terah a murit în Haran.