Geneza (Facerea)

Sau întîia carte a lui Moise

Capitolul 5

Urmaşii lui Adam prin Set pînă la Noe.

1. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.

2. I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvîntat, şi le-a dat numele de „om“, în ziua cînd au fost făcuţi.

3. La vîrsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i-a pus numele Set.

4. După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

5. Toate zilele pe care le-a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit.

6. La vîrsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.

7. După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani, şi a născut fii şi fiice.

8. Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9. La vîrsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.

10. După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani, şi a născut fii şi fiice.

11. Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12. La vîrsta de şapte zeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.

13. După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

14. Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.

15. La vîrsta de şase zeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.

16. După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

17. Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.

18. La vîrsta de o sută şasezeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.

19. După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

20. Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şase zeci şi doi de ani; apoi a murit.

21. La vîrsta de şase zeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.

22. După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

23. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şase zeci şi cinci de ani.

24. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

25. La vîrsta de o sută opt zeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.

26. După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute opt zeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.

27. Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şase zeci şi nouă de ani; apoi a murit.

28. La vîrsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.

29. El i-a pus numele Noe (Adică: mîngîiere.), zicînd: „Acesta ne va mîngîia pentru osteneala şi truda mîinilor noastre, care vin din acest pămînt, pe care l-a blestemat Domnul.“

30. După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouă zeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.

31. Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.

32. Noe, la vîrsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.