Iov

Capitolul 42

Răspunsul lui Iov

1. ✡ Şi Iov a răspuns Domnului şi a zis:

2. „Ştiu că Tu poţi* face orice şi că nici o hotărâre a Ta nu poate fi împiedicată.

3. «Cine* este acela care, fără cunoştinţă, Îmi întunecă sfatul?» De aceea am rostit ce nu am înţeles, lucruri prea minunate pentru mine*, pe care nu le cunoşteam.

4. «Ascultă, te rog, şi voi vorbi. Te voi întreba*, şi tu Mă vei învăţa!»

5. Auzisem* de Tine, cu auzul urechii, dar acum ochiul meu Te vede.

6. De aceea mi-e scârbă* de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă“.

7. Şi a fost, după ce i-a vorbit Domnul cuvintele acestea lui Iov, că Domnul a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea s-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit drept despre Mine, ca robul Meu Iov.

8. Şi acum luaţi-vă şapte tauri* şi şapte berbeci şi duceţi-vă* la robul Meu Iov şi aduceţi o ardere-de-tot pentru voi; şi Iov, robul Meu, se va ruga* pentru voi, pentru că pe el îl voi primiLit. „voi primi faţa lui“, ca nu cumva să vă fac după nebunia voastră; pentru că n-aţi vorbit drept despre Mine, ca robul Meu Iov“.

9. Şi Elifaz din Teman şi Bildad din Şuah şi Ţofar din Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese Domnul; şi Domnul a primit pe Iov.

10. Şi Domnul a întors* captivitatea lui Iov, când s-a rugat pentru prietenii săi; şi Domnul a dat lui Iov de două* ori mai mult decât avusese înainte.

11. Şi au venit la el toţi fraţii* lui şi toate surorile lui şi toţi cei care îl cunoscuseră mai înainte şi au mâncat pâine cu el în casa lui; şi l-au compătimit şi l-au mângâiat* pentru tot răul pe care-l adusese Domnul asupra lui; şi i-a dat fiecare câte un chesitaMonedă, probabil de patru sicli şi fiecare câte un inel de aur.

12. Şi Domnul a binecuvântat mai mult sfârşitul* lui Iov decât începutul lui; şi a avut paisprezece* mii de oi şi şase mii de cămile şi o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe.

13. Şi a avut şapte* fii şi trei fiice.

14. Şi a pus numele celei dintâi IemimaFrumoasă ca ziua, şi numele celei de-a doua, CheţiaCasia, şi numele celei de-a treia, Cheren-HapucSplendoarea culorii sau Razele rubinului.

15. Şi în toată ţara nu se găseau femei aşa de frumoase ca fiicele lui Iov; şi tatăl lor le-a dat moştenire printre fraţii lor.

16. Şi Iov a trăit* după aceasta o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi, patru generaţii.

17. Şi Iov a murit bătrân şi sătul* de zile.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)