Iov

Capitolul 11

Cea dintâi cuvântare a lui Ţofar

1. ✡ Şi Ţofar din Naama a răspuns şi a zis:

2. „Să nu primească răspuns mulţimea de cuvinte*? Şi să nu fie îndreptăţit un om care vorbeşte multLit. „un om al buzelor“?

3. Vor face minciunileSau „poveştile“ tale ca oamenii să amuţească? Şi îţi vei bate tu joc* şi nimeni să nu te ruşineze?

4. Pentru că ai zis: «Învăţătura* mea este curată şi sunt fără pată în ochii Tăi».

5. Dar dacă ar vorbi Dumnezeu şi Şi-ar deschide buzele împotriva ta

6. şi ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii, cum ele sunt dublul a ceea ce este cunoscut! Şi să ştii că Dumnezeu lasă uitării* din nelegiuirea ta.

7. ✡ Poţi tu, cercetând, să descoperi* ce este în Dumnezeu? poţi tu să-L descoperi, desăvârşit, pe Cel Atotputernic?

8. Sunt ca înălţimile cerurilor! Ce poţi face tu? Mai adânci decât Locuinţa morţilor: ce poţi ştii tu?

9. Măsura ei este mai lungă decât pământul şi mai lată decât marea!

10. Dacă trece şi închide* şi cheamă la judecată, cine-L va opri?

11. Pentru că El cunoaşte* pe oamenii deşerţi şi vede nelegiuire chiar dacă nu se poate zări.

12. Totuşi omul nepriceput va îndrăzni*, deşi omul este născut ca mânzul unui măgar* sălbatic.

13. ✡ Dacă-ţi vei îndrepta inima* şi-ţi vei întinde* mâna spre El,

14. dacă îndepărtezi* nelegiuirea care este în mâna ta şi nu laşi nedreptatea* să locuiască în corturile tale,

15. atunci da, îţi vei ridica* faţa fără pată; şi vei fi neclintit şi nu te vei teme,

16. pentru că vei uita* necazul; îţi vei aduce aminte de el ca de nişte ape care s-au scurs.

17. Şi viaţa îţi va fi mai senină* decât ziua la amiază; deşi vei fi învăluit în întuneric, vei fi ca dimineaţa.

18. Şi vei avea încredere, pentru că va fi speranţă; şi cercetând în jur, te vei odihni* în siguranţă.

19. Şi te vei culca şi nimeni nu te va înfricoşa şi mulţi vor căuta* bunăvoinţa ta.

20. Dar ochii* celor răi se vor topi; şi scăparea va pieri de la ei şi speranţa* lor va fi să-şi dea sufletul“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)