Iov

Capitolul 19

Al cincilea răspuns al lui Iov

1. ✡ Şi Iov a răspuns şi a zis:

2. „Până când îmi veţi chinui sufletul şi mă veţi zdrobi cu cuvinte?

3. de zece ori m-aţi înfruntat* până acum; nu vă este ruşine să vă purtaţi aspru cu mineSau „să-mi faceţi rău“ sau „să mă trataţi ca pe un prost“?

4. Şi dacă în adevăr am greşit, greşeala mea rămâne cu mine.

5. Dacă în adevăr vă înălţaţi* împotriva mea şi dovediţi vina mea împotriva mea,

6. să ştiţi atunci că Dumnezeu m-a răsturnat* şi m-a înconjurat cu plasa Lui.

7. Iată, strig de nedreptate şi nu sunt auzit; strig tare şi nu este judecată.

8. Mi-a îngrădit calea* ca să nu pot trece şi a pus întuneric pe cărările mele.

9. M-a dezbrăcat* de gloria mea şi a luat cununa de pe capul* meu.

10. M-a doborât din toate părţile şi pier. Şi a smuls speranţa mea ca pe un copac.

11. Şi-a aprins mânia împotriva mea şi m-a socotit ca pe unul din vrăjmaşii* Săi.

12. Oştirile Lui au înaintat împreună şi şi-au făcut drum* împotriva mea şi şi-au aşezat tabăra în jurul cortului meu.

13. ✡ A îndepărtat pe fraţii* mei de mine şi cunoscuţii mei s-au înstrăinat cu totul de mine.

14. Rudele mele m-au părăsit şi prietenii mei de aproape m-au uitat.

15. Cei care locuiesc temporar în casa mea şi slujnicele mele mă socotesc ca pe un străin; în ochii lor sunt un om de afară.

16. Am chemat pe slujitorul meu şi n-a răspuns; cu gura mea l-am rugat.

17. Suflarea mea este străinăSau „respingătoare“ soţiei mele şi rugămintea meaLit. „mirosul meu este urât“, fiilor pântecelui mamei mele.

18. Chiar şi copiii* mă dispreţuiesc; mă ridic, şi ei vorbesc împotriva mea.

19. Toţi prietenii* mei apropiaţi nu mă pot suferi; şi cei pe care i-am iubit s-au întors împotriva mea.

20. Mi se lipesc oasele de pielea* mea şi de carnea mea; şi am scăpat doar cu pielea dinţilor mei.

21. Aveţi milă de mine, aveţi milă de mine, voi, prietenii mei! Pentru că m-a atins mâna* lui Dumnezeu.

22. Pentru ce mă persecutaţi* ca Dumnezeu şi nu vă săturaţi de carnea mea?

23. ✡ O, de ar fi scrise cuvintele mele! O, de ar fi înscriseLit. „gravate“* într-o carte!

24. De ar fi gravate cu condei de fier şi plumb, în stâncă, pentru totdeauna!

25. Dar ştiu că Răscumpărătorul* meu trăieşte şi la urmă El Se va ridica pe pământLit. „deasupra ţărânii“.

26. Şi după ce această piele a mea va fi nimicită, totuşi fiind în carnea mea voi vedea* pe Dumnezeu:

27. pe care eu însumi Îl voi vedea şi ochii mei Îl vor privi, şi nu ai altuia. Mi se topesc* rărunchii înăuntrul meuLit. „în sân“.

28. Dacă veţi zice: «Cum* îl vom persecuta?» şi se găseşte în mine rădăcina acesteia,

29. temeţi-vă pentru voi înşivă de sabie*, pentru că sabia este furioasăLit. „este furie“l împotriva faptelor rele, ca să ştiţi* că este o judecată“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)