Iov

Capitolul 42

Smerirea şi căinţa lui Iov.

1. Iov a răspuns Domnului, şi a zis:

2. „Ştiu că Tu poţi totul,

şi că nimic nu poate sta împotriva gîndurilor Tale“. -

3. „Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?“ -

„Da, am vorbit, fără să le înţeleg,

de minuni, cari sînt mai pe sus de mine şi pe cari nu le pricep.“ -

4. „Ascultă-Mă, şi voi vorbi;

te voi întreba, şi Mă vei învăţa.“ -

5. „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine;

dar acum ochiul meu Te-a văzut.

6. De aceea mi-e scîrbă de mine

şi mă pocăiesc în ţărînă şi cenuşă.“

7. Dupăce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: „Mînia Mea S-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentrucă n-aţi vorbit aşa de drept de Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.

8. Luaţi acum şapte viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov, şi aduceţi o ardere de tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.“

9. Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese Domnul. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov.

10. Domnul a adus pe Iov iarăş în starea lui dela început, dupăce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decît tot ce avusese.

11. Fraţii, surorile, şi vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă, şi au mîncat cu el în casă. L-au plîns şi l-au mîngîiat pentru toate nenorocirile, pe cari le trimesese Domnul peste el, şi fiecare i-a dat un chesita şi un inel de aur.

12. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit dela Domnul mai multe binecuvîntări decît primise în cei dintîi. A avut patrusprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de părechi de boi, şi o mie de măgăriţe.

13. A avut şapte fii şi trei fete;

14. celei dintîi i-a pus numele Iemima, celei de a doua Cheţia, şi celei de a treia Cheren-Hapuc.

15. În toată ţara nu erau femei aşa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moştenire printre fraţii lor.

16. Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani, şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi pînă la al patrulea neam.

17. Şi Iov a murit bătrîn şi sătul de zile.