Iov

Capitolul 9

Al doilea răspuns al lui Iov

1. ✡ Şi Iov a răspuns şi a zis:

2. „Cu adevărat, ştiu că aşa este. Dar cum poate omul să fie drept* înaintea lui DumnezeuLit. „cu Dumnezeu“?

3. Dacă doreşte să se certe* cu El, nu-I va putea răspunde la un singur lucru dintr-o mie.

4. El este înţelept* cu inima şi tare în putere: cine s-a întărit împotriva Lui şi a avut paceSau „a prosperat“?

5. El este Cel care mută munţii şi ei nu ştiu căSau „cum“ sau „când“ El îi răstoarnă în mânia Sa;

6. Cel care zguduie* pământul din locul* său şi îi cutremură stâlpii*;

7. Cel care porunceşte soarelui*, şi el nu răsare, şi pune o pecete pe stele;

8. El singur întinde* cerurile şi păşeşte pe înălţimile mării;

9. Cel care face* Ursa Mare, Orionul şi Pleiadele şi cămările* sudului;

10. Cel care face lucruri* mari, de nepătruns, şi minuni fără număr.

11. Iată, El trece* pe lângă mine şi nu-L văd; şi trece pe alături şi nu-L observ.

12. Iată, El răpeşte; cine-L va împiedica? Cine-I va zice: «Ce* faci?»

13. Dumnezeu nu-Şi retrage mânia: sprijinitorii mândrieiLit. „lui Rahav“* se pleacă sub El.

14. Cu cât mai puţin* să-I răspund eu, să-mi aleg cuvintele cu El,

15. Căruia, chiar dacă aş fi drept*, nu I-aş răspunde; aş cere îndurare Judecătorului meu!

16. Dacă aş striga şi mi-ar răspunde, tot n-aş crede că Şi-a plecat urechea la glasul meu –

17. El, care mă zdrobeşte cu o furtună şi îmi înmulţeşte rănile fără motiv*;

18. Care nu mă lasă* să răsuflu, ci mă satură de amărăciuni*.

19. Dacă este vorba de putere, iată, El este puternic*; şi dacă este vorba de judecată, cine îmi va fixa un termen?

20. Dacă m-aş îndreptăţi, gura mea m-ar condamna; dacă aş fi integru, El m-ar dovedi stricat.

21. Dacă aş fi integru, nu m-aş uita la sufletul meuSau „nu mi-aş cunoaşte sufletul“, mi-aş dispreţui* viaţa!

22. ✡ Totuna este; de aceea am zis: El nimiceşte pe cel integru* şi pe cel rău.

23. Dacă biciul ucide deodată, El Îşi bate joc* de încercarea celui nevinovat.

24. Pământul este dat în mâna celui rău; El acoperă feţele judecătorilor lui. Dacă nu El, atunci cine?

25. ✡ Acum zilele* mele trec mai repede decât un alergător; ele fug, nu văd binele;

26. trec iute ca şi corăbiile de trestie, ca un vultur* care se repede asupra prăzii.

27. ✡ Dacă zic: «Îmi voi uita* plângerea, îmi voi schimba înfăţişarea şi mă voi lumina!»,

28. sunt îngrozit* de toate chinurile mele: ştiu că nu mă vei ţine nevinovat*.

29. Fie aceasta, că sunt răuSau „sunt socotit rău“: de ce deci să mă trudesc în zadarSau „de ce mă necăjesc pentru nimic“?

30. Dacă m-aş spăla* cu apă din zăpadă şi mi-aş curăţa mâinile cu leşieSau „în curăţie“,

31. totuşi Tu m-ai afunda în groapă şi chiar hainele mele nu m-ar suferi.

32. Pentru că El nu este om* ca mine, ca să-I răspund, ca să mergem împreună la judecată.

33. Nu este* între noi un mijlocitorSau „arbitru“ care să-şi pună mâna peste amândoi.

34. Să-Şi îndepărteze* nuiaua de peste mine şi groaza Lui să nu mă înspăimânte.

35. Atunci voi vorbi* şi nu mă voi teme de El. Dar nu este aşa cu mine.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)