Iov

Capitolul 33

1. Dar cu adevărat, Iov, te rog, ascultă* spusele mele şi pleacă urechea la toate cuvintele mele.

2. Iată, acum mi-am deschis gura; limba mea vorbeşte în cerul gurii mele.

3. Cuvintele mele vor fi din dreptatea inimii mele şi buzele mele vor rosti limpede* cunoştinţa.

4. Duhul* lui Dumnezeu m-a făcut şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.

5. Răspunde-mi*, dacă poţi; rânduieşte-te înaintea mea, fii gata!

6. Iată, înaintea lui Dumnezeu eu sunt ca tineSau „Iată, eu sunt de la (sau: pentru) Dumnezeu, aşa cum ai spus“: şi eu sunt frământatLit. „muls“ (ca de olar) din lut*.

7. Iată, frica de mine* nu te va înspăimânta, nici greutatea mea nu va apăsa asupra ta.

8. ✡ Da, ai vorbit în auzul meu şi am auzit glasul cuvintelor tale:

9. «Sunt curat*, fără nelegiuire; sunt curat şi nu este nici o fărădelege în mine.

10. Iată, El găseşte ocazii de împotrivire faţă de mine, mă socoteşte vrăjmaş* al Său.

11. Îmi pune* picioarele în butuci, îmi pândeşte toate* cărările».

12. Iată, îţi voi răspunde: în aceasta, tu nu eşti drept, pentru că Dumnezeu este mai mare decât omulEbr. „enoş“ (omul muritor).

13. De ce te plângi* împotriva Lui? Pentru că El nu dă socoteală de nici una din faptele Sale.

14. Pentru că Dumnezeu vorbeşte* o dată şi de două ori – şi omul nu ia seama.

15. Într-un vis*, într-o viziune de noapte, când cade somn adânc peste oameni, în aţipiri pe pat,

16. atunci El deschide* urechea oamenilor şi le pecetluieşte învăţăturaPecetluieşte învăţătura pe care El le-o dă,

17. ca să întoarcă pe omEbr. „adam“ (omul din ţărână) de la faptă şi să ascundă de omEbr. „geber“ (omul puternic) mândria;

18. El îi păzeşte sufletul de groapă şi viaţa de la pieirea prin sabieSau „lance“.

19. El este pedepsit şi cu durere* pe patul lui şi cu luptă neîncetată în oasele luiSau „şi mulţimea oaselor lui cu dureri permanente“;

20. şi viaţa îi este dezgustată* de pâine şi sufletul lui de mâncarea gustoasă.

21. Îi piere carnea, de nu se mai vede; şi oasele lui care nu se vedeau ies în afară.

22. Şi sufletul lui se apropie de groapă şi viaţa lui de cei care aduc moartea.

23. Dacă ar fi un înger cu el, un mijlocitor, unul dintr-o mie, ca să arate omului datoriaSau „dreptatea“ lui,

24. atunci va fi îndurător cu el şi va spune: «Scapă-l, ca să nu coboare în groapă; am găsit o răscumpărareSau „o ispăşire“».

25. Carnea lui va fi mai fragedă decât în copilărie; el se va întoarce la zilele tinereţii lui.

26. Se va ruga* lui Dumnezeu şi El îl va primi cu bunăvoinţă; şi va vedea faţa Sa cu strigăt de bucurie; şi El va da omului dreptatea Sa.

27. Va cânta înaintea oamenilor şi va zice*: «Am păcătuit şi am strâmbat ce era drept şi nu mi s-a răsplătit*.

28. El mi-a scăpat sufletul* ca să nu meargă în groapă şi viaţa mea va vedea* lumina».

29. Iată, toate acestea le lucrează Dumnezeu de două, de trei ori, cu omul,

30. ca să-i întoarcă* sufletul de la groapă, ca să fie luminat cu lumina celor vii.

31. Ia aminte, Iov, ascultă-mă! Taci, şi voi vorbi.

32. Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi: vorbeşte, pentru că doresc să te îndreptăţesc.

33. Dacă nu, ascultă-mă*, taci şi te voi învăţa înţelepciune“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)