Iov

Capitolul 40

1. Şi Domnul a răspuns lui Iov şi a zis:

2. „Cel care se ceartă* cu Cel Atotputernic Îl va învăţa? Cel care mustră pe Dumnezeu să răspundă la aceasta!“

3. ✡ Şi Iov a răspuns Domnului şi a zis:

4. „Iată, eu nu sunt nimic*; ce să-Ţi răspund? Îmi voi pune mâna la gură!

5. Am vorbit o dată şi nu voi mai răspunde; da, de două ori, dar nu voi continua“.

6. ✡ În unele traduceri cap. 40 începe aici şi are 27 de verseteŞi Domnul a răspuns* lui Iov din vârtejul de vânt şi a zis:

7. „Încinge-ţi acum coapsele* ca un bărbat. Eu* te voi întreba şi tu Mă vei învăţa!

8. Vrei* tu deci să-Mi desfiinţezi judecata? Vrei să Mă condamni*, ca să fii tu drept?

9. Ai tu un braţ ca Dumnezeu? Şi poţi tu să tuni* cu un glas ca al Lui?

10. Împodobeşte-te acum cu* glorie şi vrednicie; şi îmbracă-te cu măreţie şi strălucire!

11. Revarsă-ţi valurile mâniei tale şi priveşte pe oricine este mândru şi coboară-l!

12. Priveşte pe oricine este mândru*, smereşte-l şi calcă pe cei răi pe locul lor.

13. Ascunde-i în ţărână împreună, leagă-le feţele în întuneric!

14. Atunci şi Eu te voi lăudaSau „voi mărturisi pentru tine“ că dreapta ta te salvează.

15. ✡ Uită-te acum la behemotulProbabil hipopotamul pe care l-am făcut cu tine: mănâncă iarbă ca un bou.

16. Iată acum, puterea lui este în coapsele lui şi tăria lui este în muşchii pântecelui lui.

17. El îşi îndoaie coada ca un cedru, tendoanele coapselor lui sunt întreţesute.

18. Oasele lui sunt ţevi de aramă, mădularele lui sunt ca nişte drugi de fier.

19. El este cel mai de seamă al căilor lui Dumnezeu: Cel care l-a făcut i-a dat sabiaProbabil dinţii ascuţiţi Sa.

20. Pentru că munţii îi dau hrană*, acolo unde se joacă* toate fiarele câmpului.

21. Se culcă sub lotuşi, în ascunzişul trestiei şi al mlaştinii.

22. Lotuşii îl acoperă cu umbra lor, sălciile pârâului îl înconjoară.

23. Iată, râul se revarsă, el nu se sperie; stă liniştit, chiar dacă Iordanul se aruncă în gura lui.

24. Poate fi prins din faţă, sau i se va străpunge nasul în capcană?Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)