Iov

Capitolul 28

1. Negreşit, este o mină pentru argint şi un loc unde se curăţă aurul.

2. Fierul se scoate din ţărână şi arama este topită din piatră.

3. ElOmul pune capăt întunericului şi cercetează până la stratul cel mai îndepărtat* pietrele întunericului şi ale umbrei morţii.

4. El sapă un puţ departe de locuitori; sunt uitaţi de trecătorLit. „sunt uitaţi de picior“l, stau suspendaţi departe de oameni, se clatină încoace şi încolo.

5. Pământul: din el iese pâinea; şi dedesubt este răscolit ca de foc.

6. Pietrele lui sunt locul safirelor şi el are pulbere de aur.

7. Este o cărare pe care nici o pasăre de pradă n-o cunoaşte şi ochiul vulturului n-a văzut-o.

8. Fiii mândriei n-au călcat-o, nici leul fioros n-a trecut pe ea.

9. Omul îşi întinde mâna pe stânca de cremene, răstoarnă munţii din rădăcină.

10. Taie canale în stânci şi ochiul său vede orice lucru de preţ.

11. Stăvileşte râurile ca să nu picure şi scoate la lumină ce este ascuns.

12. ✡ Dar înţelepciunea*, unde se va găsi? Şi unde este locul priceperii?

13. Omul nu-i cunoaşte preţul* şi ea nu se află pe pământul celor vii.

14. Adâncul* zice: «Nu este în mine». Şi marea zice: «Nu este la mine».

15. Aur ales nu poate fi dat* pentru ea, nici argint nu poate fi cântărit ca preţ al ei.

16. Ea nu se poate pune în balanţă cu aurul de Ofir, cu onixul de preţ şi safirul.

17. Nu se pot compara cu ea nici aurul*, nici diamantulSau „cristalul“; şi nu se schimbă pe vase de aur fin.

18. Coralii şi cristalul nu mai sunt de amintit; da, dobândirea înţelepciunii* este mai presus de rubineSau „perle“.

19. Topazul Etiopiei nu se va asemăna cu ea, nici nu va fi pusă în balanţă cu aurul curat*.

20. De unde* vine deci înţelepciunea? Şi unde este locul priceperii?

21. Ea este ascunsă de ochii tuturor celor vii şi tăinuită de păsările cerurilor.

22. Distrugerea* şi moartea zic: «Am auzit despre ea cu urechile noastre».

23. Dumnezeu îi pricepe calea şi-i cunoaşte locul.

24. Pentru că El Se uită până la marginile pământului, vede* sub cerul întreg.

25. Când a făcut* o greutate pentru vânt şi a împărţit apele cu măsură,

26. când a rânduit* o lege pentru ploaie şi o cale pentru fulgerul* tunetului,

27. atunci a văzut înţelepciunea şi a arătat-o, a statornicit-o, da, şi a cercetat-o.

28. Şi către om a zis: «Iată, temerea* de Domnul, aceasta este înţelepciune; şi depărtarea de rău este pricepere!»Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)