Iov

Capitolul 12

Al treilea răspuns al lui Iov

1. ✡ Şi Iov a răspuns şi a zis:

2. „Cu adevărat, voi sunteţi poporul şi cu voi* va muri înţelepciunea!

3. Am şi eu minteLit. „inimă“* ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Şi cine nu ştie lucruri ca acestea?

4. Sunt ca unul care a ajuns o batjocură* a prietenului său, eu, care strig* către Dumnezeu şi căruia El îi va răspunde; cel drept, cel integru este de batjocură!

5. Cel care este gata să-şi împiedice piciorul este o lampă dispreţuită în gândul celui fără grijiSau „Dispreţ pentru nenorocire este în gândul celui fără griji, pregătit pentru cei al căror picior se clatină“.

6. ✡ Corturile pustiitorilor prosperăSau „sunt în pace“* şi cei care-L întărâtă pe Dumnezeu sunt în siguranţă, ei, care poartă* un dumnezeu în mâna lorSau „în a căror mână Dumnezeu aduce“.

7. ✡ Dar întreabă acum animalele, şi te vor învăţa; şi păsările cerurilor, şi îţi vor spune;

8. sau vorbeşte pământului, şi te va învăţa, şi peştii mării îţi vor istorisi.

9. Cine nu cunoaşte despre toate acestea, că mâna* Domnului le-a făcut,

10. în a cărui mână* este sufletulSau „viaţa“ oricărei fiinţe vii, şi duhulSau „suflarea“* oricărei făpturiLit. „cărni“ omeneşti?

11. Nu deosebeşte* urechea cuvintele, cum gustă cerul gurii mâncarea?

12. La bătrâni* este înţelepciunea, şi în lungimea zilelor, priceperea.

13. La El* este înţelepciunea şi tăria; la El, sfatul şi priceperea.

14. Iată, El surpă* şi nu se zideşte din nou; închide* pe om şi nu i se deschide.

15. Iată, El opreşte* apele şi ele seacă; El le dă* drumul şi ele răstoarnă pământul.

16. La El este tăria şi cunoştinţa* deplină; cel înşelat şi înşelătorul sunt ai Lui.

17. El izgoneşte pe sfătuitori prădaţi şi îi face nebuni* pe judecători.

18. El dezleagă* legăturile împăraţilor şi le leagă coapsele cu un brâu.

19. El îi izgoneşte prădaţi pe preoţi şi îi răstoarnă pe cei puternici.

20. El închide buzele* celor siguri de cuvintele lor şi ia mintea bătrânilor.

21. El varsă* dispreţ peste cei mari şi slăbeşte brâul celor puternici.

22. El descoperă* lucrurile adânci din întuneric şi aduce la lumină umbra morţii.

23. El înmulţeşte* naţiunile şi El le nimiceşte. El răspândeşte naţiunile şi El le strânge.

24. El ia minteaLit. „inima“ căpeteniilor poporului pământului şi-i face* să rătăcească într-un pustiu fără drum.

25. Ei bâjbâie* prin întuneric fără lumină; şi El îi face să se clatineSau „să rătăcească“* ca un om beat.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)