Iov

Capitolul 21

Al şaselea răspuns al lui Iov

1. ✡ Şi Iov a răspuns şi a zis:

2. „Ascultaţi cu atenţie cuvântul meu! Şi aceasta va ţine locul mângâierilor voastre!

3. Îngăduiţi-mă, şi voi vorbi; şi, după ce voi vorbi, batjocoriţi* în continuare!

4. Cât despre mine, este plângerea mea către un om? Şi pentru ce n-ar fi duhul meu nerăbdător*?

5. Uitaţi-vă la mine şi miraţi-vă şi puneţi-vă mâna* la gură!

6. Chiar când mă gândesc, mă înspăimânt, şi un tremur îmi cuprinde* carnea!

7. ✡ Pentru ce trăiesc* cei răi, îmbătrânesc şi se întăresc în putere?

8. Sămânţa lor este întărită cu ei înaintea lor, şi odrasla lor înaintea ochilor lor.

9. Casele lor sunt în siguranţă, fără teamă, şi nuiaua* lui Dumnezeu nu este peste ei.

10. Taurul lor este prăsitor şi nu dă greş; vaca lor fată şi nu leapădă*.

11. Ei răspândesc pe micuţii lor ca pe o turmă şi copiii lor joacă.

12. Ei îşi înalţă glasul cu tamburină şi harfă şi se bucură la sunetul fluierului;

13. ei îşi petrec zilele* în prosperitate şi într-o clipă coboară în Locuinţa morţilor.

14. Şi ei Îi spun* lui Dumnezeu: «Pleacă de la noi, pentru că nu dorim cunoştinţa căilor Tale!

15. Ce* este Cel Atotputernic, ca să-I slujim? Şi ce ne foloseşte* dacă ne vom ruga Lui?»

16. Iată, nu este binele lor în mâna lor? Departe de mine sfatul celor* răi!

17. De câte ori se stinge* lampa celor răi şi vine nenorocirea lor asupra lor? El le împarte* dureri în mânia Sa.

18. Ei sunt ca miriştea* în faţa vântului şi ca pleava spulberată de furtună.

19. Dumnezeu păstrează* pentru fiii săi nelegiuirea lui. Îl răsplăteşte şi el o va şti.

20. Ochii lui vor vedea distrugerea lui şi el va bea* din mânia Celui Atotputernic!

21. Căci ce plăcere va avea de casa lui după el, când numărul lunilor lui este tăiat?

22. Poate cineva să-L înveţe* pe Dumnezeu cunoştinţa, când El este Cel care judecă pe cei înălţaţi?

23. Unul moare în plinătatea puterii lui, fiind cu totul uşurat şi liniştit;

24. coapsele lui sunt pline de grăsimeSau „vasele lui sunt pline cu lapte“ şi măduva oaselor* lui este udată.

25. Şi altul moare în amărăciunea sufletului şi nu a gustatLit. „nu a mâncat“l niciodată din bine.

26. Sunt culcaţi împreună* în ţărână şi viermii îi acoperă*.

27. ✡ Iată, eu cunosc gândurile voastre şi planurile pe care cu răutate le faceţi împotriva mea.

28. Pentru că ziceţi: «Unde* este casa asupritorului şi unde este cortul locuinţelor celui rău?»

29. N-aţi întrebat pe cei care trec pe cale? Şi nu recunoaşteţi semnele lor,

30. că cel rău* este păstrat pentru ziua nenorocirii? Ei sunt conduşi spre ziua mâniei.

31. Cine-i va spune în faţă calea* sa? Şi cine-i va răsplăti ce a făcut?

32. Este dus la mormânt şi o strajă este pusă peste mormântSau „şi el veghează asupra ridicăturii de pământ“.

33. Bulgării din vale îi sunt dulci; şi după el fiecare om urmează* la rând şi cei dinaintea lui sunt fără număr.

34. Şi cum mă mângâiaţi cu deşertăciuni? Răspunsurile voastre rămân viclene“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)