Iov

Capitolul 25

A treia cuvântare a lui Bildad

1. ✡ Şi Bildad din Şuah a răspuns şi a zis:

2. „Stăpânirea şi temerea sunt cu El. El face pace în locurile Sale înalte.

3. Se pot număra oştirile Lui? Şi peste cine nu răsare lumina* Lui?

4. Şi cum ar putea fi drept* omul înaintea lui Dumnezeu? Şi cum ar putea fi curat* cel născut din femeie?

5. Iată, nici luna* nu este strălucitoare; şi stelele* nu sunt curate în ochii Săi:

6. cu cât mai puţin omul, un vierme*, şi fiul omuluiSau „fiul lui Adam“, un viermişor!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)