Iov

Capitolul 38

Răspunsul Domnului

1. ✡ Şi Domnul a răspuns lui Iov din vârtejul* de vânt şi a zis:

2. „Cine* este acesta care întunecă sfatul prin cuvinte* fără cunoştinţă?

3. Încinge-ţi acum coapsele* ca un bărbat; şi Eu te voi întreba şi tu Mă vei învăţa!

4. ✡ Unde* erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepereLit. „cunoşti priceperea“!

5. Cine i-a hotărât măsurile – dacă ştii? Sau cine a întins sfoara peste el?

6. Pe ce au fost aşezate temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra unghiulară,

7. când stelele dimineţii cântau împreunăDe veselie şi toţi* fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie?

8. Şi cine* a închis marea cu uşi, când a ţâşnit, ieşind din pântece,

9. când i-am făcut norul veşmânt, şi întunericul gros un scutec pentru ea,

10. când i-am tras hotarul* Meu şi i-am pus zăvor şi uşi

11. şi am zis: «Până aici să vii şi nu mai departe; şi aici să se oprească* valurile tale mândre»?

12. ✡ În zilele tale ai poruncit* tu dimineţii? Ai făcut zorile să-şi cunoască locul lor,

13. ca să apuce capetele pământului şi cei răi* să fie scuturaţi de pe el?

14. ElPământul se schimbă ca lutul unei peceţi şi toate se aşază ca într-un veşmânt;

15. şi lumina* le este oprită celor răiNoaptea era lumina lor şi braţul* ridicat este frânt.

16. ✡ Ai pătruns tu până la izvoarele* mării? Şi ai umblat tu prin ascunzişurile* adâncului?

17. Ţi s-au descoperit ţie porţile* morţii? Sau ai văzut tu porţile umbrei morţii?

18. A cuprins înţelegereaSau „privirea“ ta lăţimile pământului? Spune, dacă ştii toate.

19. ✡ Unde este calea spre locuinţa luminii? Şi unde este locuinţa întunericului,

20. ca s-o iei spre hotarul lui şi să poţi cunoaşte cărările spre casa lui?

21. Tu ştii, pentru că atunci erai născut şi numărul zilelor tale este mare!

22. ✡ Ai intrat tu în vistieriile zăpezii şi ai văzut tu vistieriile grindinei*,

23. pe care* le-am păstrat pentru timpul necazului, pentru ziua de luptă şi de război?

24. Pe ce cale se împarte lumina şi se împrăştie vântul de răsărit peste pământ?

25. Cine a croit* un făgaş pentru şuvoaiele de apă şi o cale pentru fulgerul tunetelor,

26. ca să-l facă să plouă pe un pământ unde nu este nimeni, peste pustiul unde nu este nici un om,

27. ca să sature* pustiul părăsit şi să facă să răsară iarbă fragedă?

28. Are ploaia* tată? Sau cine a născut picăturile de rouă?

29. Din al cui pântece iese gheaţa? Sau cine naşte bruma* cerurilor,

30. atunci când apele stau ascunse ca în piatră şi faţa adâncului se leagă* împreună?

31. ✡ Poţi tu să legi legăturile PleiadelorSau „Cloşca cu pui“*? Sau să dezlegi frânghiile Orionului?

32. Poţi tu să faci să iasă constelaţiile la timpul lor? Sau să călăuzeşti Ursa Mare cu fiii săi?

33. Ştii tu rânduielile* cerurilor? Sau le hotărăşti tu stăpânirea asupra pământului?

34. Poţi tu să-ţi înalţi glasul către norul gros, ca să te acopere şuvoaiele de ape?

35. Poţi tu să trimiţi fulgerele, ca să plece şi să-ţi zică: «Iată-ne»?

36. Cine* a pus înţelepciune în rărunchi? Sau cine a dat pricepere minţiiSau „inimii“?

37. Cine numără norii cu înţelepciune? Sau cine varsă burdufurile cerurilor,

38. când ţărâna se întăreşteSau „când ţărâna curge ca într-o masă topită“ şi bulgării se lipesc împreună?

39. ✡ În unele traduceri, cap. 39 începe aici şi are 38 de verseteVânezi tu* prada pentru leoaică? Sau potoleşti tu foameaLit. „viaţa“ leilor tineri,

40. când stau culcaţi în vizuini sau stau la pândă în desiş?

41. Cine-i dă corbului hrana*, când puii săi strigă către Dumnezeu şi rătăcesc din lipsă de hrană?Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)