Iov

Capitolul 22

A treia cuvântare a lui Elifaz

1. ✡ Şi Elifaz din Teman a răspuns şi a zis:

2. „Poate omul* să fie de folos lui Dumnezeu? Negreşit, omul înţelept îşi este de folos lui însuşi.

3. Este vreo plăcere pentru Cel Atotputernic că tu eşti drept? Sau este vreun câştig pentru El că tu îţi urmezi căile desăvârşite?

4. Te va mustra El pentru temerea ta sau va intra* El cu tine la judecată?

5. Nu este mare răutatea* ta şi nu sunt fără sfârşit nelegiuirile tale?

6. Pentru că fără temei ai luat* garanţie de la fratele tău şi i-ai despuiat de haine pe cei goi.

7. N-ai dat* apă de băut celui chinuit de sete şi ai refuzat pâinea celui flămând.

8. Şi omul puternic, el avea pământul; şi omul înălţatLit. „cu faţa înălţată“ a locuit pe el.

9. Ai dat afară pe văduve* fără nimic şi braţele* orfanilor au fost frânte.

10. De aceea sunt curse în jurul* tău şi groaza* neaşteptată te tulbură;

11. sau întuneric, de nu poţi să vezi, şi revărsarea de ape te acoperăSau „Oare nu vezi tu întunericul şi revărsarea de ape care te acoperă?“*.

12. ✡ Nu este Dumnezeu în înălţimea* cerurilor? Şi priveşte vârfulSau „capul“ stelelor, ce înalte sunt!

13. Şi tu spui: «Ce ştie* Dumnezeu? Poate El să judece prin întuneric gros?

14. Norii* groşi sunt o învelitoare pentru El, astfel că nu vede; şi El cutreieră bolta cerurilor».

15. Urmezi tu cărarea cea veche pe care au călcat cei nelegiuiţiSau „oameni de nimic“, sau „oameni răi“,

16. care au fost smulşi* înainte de vreme, a căror temelie a fost vărsată ca un şuvoi,

17. care au zis* lui Dumnezeu: «Pleacă de la noi! Şi ce poate face Cel Atotputernic pentru noiSau „pentru ei“

18. Şi El le-a umplut casele cu bunătăţi. dar departe* de mine sfatul celor răi!

19. Cei drepţi* văd aceasta şi se bucură şi cel nevinovat râde de ei:

20. «Nu este nimicit cel care s-a ridicat împotriva noastră şi nu mistuie* focul rămăşiţa luiLit. „lor“

21. ✡ Împrieteneşte-teSau „Împacă-te“* cu El, te rogSau „acum“, şi fii în pace*: prin aceasta îţi va veni fericirea.

22. Primeşte*, te rog, învăţăturaLit. „legea“ din gura Lui şi pune* cuvintele Lui în inima ta.

23. Dacă te vei întoarce* la Cel Atotputernic, vei fi zidit; dacă vei îndepărta nedreptatea din corturile tale

24. şi dacă vei arunca aurul* în ţărână şi aurul din Ofir* în prundul pâraielor,

25. atunci Cel Atotputernic va fi aurul tău şi argint adunat pentru tine.

26. Pentru că atunci îţi vei găsi desfătarea* în Cel Atotputernic şi-ţi vei ridica faţa* către Dumnezeu.

27. Te vei ruga* Lui şi El te va auzi; şi-ţi vei împlini promisiunile.

28. Şi vei hotărî un lucru şi îţi va reuşi; şi lumina va străluci pe căile tale.

29. Când vor fi coborâte căile, vei zice: «Ridică-te!» Şi El va salva pe cel* cu ochii plecaţi.

30. Chiar pe cel care nu este nevinovat, El îl va scăpa; şi el va fi scăpat prin curăţia mâinilor* tale“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)