Iov

Capitolul 15

A doua cuvântare a lui Elifaz

1. ✡ Şi Elifaz* din Teman a răspuns şi a zis:

2. „Va răspunde înţeleptul cu cunoştinţă deşartăLit. „de vânt“ sau îşi va umfla* pântecele cu vânt de răsărit?

3. Se va apăra el cu vorbire nefolositoare şi cu cuvântări care nu fac bine?

4. Hotărât, tu nimiceşti temerea de Dumnezeu şi împiedici cugetareaSau „rugăciunea“ înaintea lui Dumnezeu.

5. Pentru că gura ta rosteşte nelegiuirea* ta şi ai ales limba celor vicleni.

6. Gura* ta te condamnă, şi nu eu; şi buzele tale mărturisesc împotriva ta.

7. ✡ Eşti tu primul om care s-a născut*? Şi ai fost tu născut înaintea dealurilor?

8. Ai ascultat tu în ascuns sfatul* lui Dumnezeu? Şi mărgineşti tu înţelepciunea la tine însuţi?

9. Ce ştii* tu şi noi nu ştim? Ce înţelegere ai tu şi nu avem şi noi?

10. Şi cel* cu părul alb şi cel în vârstă sunt cu noiSau „Printre noi este omul cu părul alb, da, cel în vârstă“, mai bătrâni decât tatăl tău.

11. Puţin lucru sunt pentru tine mângâierile lui Dumnezeu şi cuvântul spus cu blândeţe către tine?

12. De ce te laşi purtat de inima ta? Şi de ce clipesc ochii tăi,

13. ca să-ţi întorci duhul împotriva lui Dumnezeu şi să scoţi asemenea cuvinte din gura ta?

14. Ce* este omul, ca să fie curat, şi cel născut din femeie, ca să fie drept?

15. Iată, El nu Se încrede în sfinţii* Săi şi cerurile nu sunt curate în ochii Săi;

16. cu cât* mai puţin cel urâcios şi stricat, omul, care bea* nelegiuirea ca apa!

17. ✡ Te voi învăţa, ascultă-mă; şi îţi voi spune ce am văzut,

18. ce au spus înţelepţii de la părinţii* lor şi n-au ascuns;

19. numai lor li s-a dat pământul şi nici un străin* n-a trecut printre ei.

20. Omul rău este în dureri de naştere în toate zilele*; şi puţini aniSau „ani număraţi“ sunt păstraţi pentru cel violent.

21. Glasul spaimelor este în urechile lui; în timp de pace*, pustiitorul se aruncă asupra lui.

22. el nu crede că se va întoarce din întuneric şi este aşteptat deSau „pus deoparte pentru“ sabie;

23. rătăceşte* încoace şi încolo după pâine, zicând: unde ar putea fi? Ştie că o zi de întuneric* este pregătită la îndemâna luiSau „aproape de el“;

24. necazul şi strâmtorarea îl înspăimântă: îl cuprind ca un împărat gata de luptă.

25. Pentru că şi-a întins mâna împotriva lui Dumnezeu şi s-a întărit împotriva Celui Atotputernic;

26. aleargă împotriva Lui cu gâtul întins, cu părţile groase ale scuturilor sale:

27. pentru că şi-a acoperit* faţa cu grăsimea lui şi şi-a pus osânză pe coapse.

28. Şi locuieşte în cetăţi pustiite, în case nelocuite, care sunt gata să ajungă grămezi de pietre.

29. El nu se va îmbogăţi* şi averea lui nu va rămâne; şi stăpânirile lor nu se vor întinde pe pământ.

30. Nu va ieşi din întuneric, flacăra îi va usca mlădiţele şi va pieri* la suflarea gurii Lui.

31. Să nu se încreadă* în deşertăciune, amăgindu-se, pentru că deşertăciunea îi va fi răsplata.

32. Aceasta se va împlini înainte* de ziua luiZiua morţii lui, şi ramura lui nu va fi verde.

33. Îşi va scutura strugurii necopţi ca viţa şi îşi va lepăda floarea ca măslinul.

34. Pentru că familiaSau „adunarea“ celui neevlavios va fi neroditoare şi focul va mistui corturile mituirii.

35. Ei zămislesc* nenorocirea şi nasc nelegiuirea şi pântecele lor pregăteşte înşelăciunea“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)