Iov

Capitolul 1

Prosperitatea lui Iov

1. Era un om în ţara Uţ*; numele lui era IovPersecutat*; şi omul acesta era integruSau „de neînvinuit“ sau „căruia nu-i lipsea nimic“* şi drept şi temător* de Dumnezeu şi se abătea* de la rău.

2. Şi i s-au născut* şapte fii şi trei fiice.

3. Şi averea* lui era de şapte mii de oiOi şi capre şi trei mii de cămile şi cinci sute de perechi de boi şi cinci sute de măgăriţe şi foarte mulţi slujitori; şi omul acesta era mai mare* decât toţi fiii Răsăritului.

4. Şi fiii lui se duceau unul la altul şi făceau ospăţ în casa fiecăruia de ziua lui; şi trimiteau şi chemau pe cele trei surori ale lor ca să mănânce şi să bea cu ei.

5. Şi era aşa: când treceau zilele ospăţului, Iov trimitea şi-i sfinţea; şi se scula dis-de-dimineaţă şi înălţa* arderi-de-tot după numărul lor, al tuturor; pentru că Iov zicea: „Poate* că fiii mei au păcătuit şi L-au blestemat* pe Dumnezeu în inima lor“. Aşa făcea Iov în toate zileleZile de sărbătoare.

Satan împotriva lui Iov

6. Şi a fost ziua când fiii* lui Dumnezeu au venit să se înfăţişeze înaintea Domnului; şi a venit şi SatanAdversarul, Cel care învinuieşte printre ei.

7. Şi Domnul i-a zis lui Satan: „De unde vii?“ Şi Satan a răspuns Domnului şi a zis: „De la cutreierarea* pământului şi de la plimbarea acolo pe el“.

8. Şi Domnul i-a zis lui Satan: „Ai privit tuLit. „Ţi-ai pus tu inima“ la robul* Meu Iov, că nu este nimeni ca el pe pământ, bărbat integru* şi drept, temător de Dumnezeu şi care se abate de la rău?“

9. Şi Satan* a răspuns Domnului şi a zis: „Oare în zadarSau „Oare pentru nimic“ se teme Iov de Dumnezeu?“

10. Nu l-ai înconjurat* Tu din toate părţile cu ocrotire, pe el şi casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat* lucrul mâinilor lui şi avereaAnimalele* lui s-a înmulţit în ţară.

11. Dar întinde-Ţi* acum mâna şi atinge tot ce este al lui, să vezi dacă nu Te va blestema* în faţă“.

12. Şi Domnul i-a zis lui Satan: „Iată, tot ce este al lui este în mâna ta; numai nu-ţi întinde mâna asupra lui însuşi“. Şi Satan a ieşit dinaintea feţei Domnului.

Încercarea lui Iov

13. Şi a fost ziua când fiii lui şi fiicele lui mâncau* şi beau vin în casa fratelui lor cel întâi-născut.

14. Şi a venit un sol la Iov şi a zis: „Boii arau şi măgăriţele păşteau lângă ei

15. şi sabeenii* s-au aruncatLit. „au căzut“ asupra lor şi i-au luat şi au lovit pe slujitori cu ascuţişul sabiei; şi numai eu singur am scăpat, ca să-ţi dau de ştire“.

16. Pe când încă vorbea el, a venit altul şi a zis: „Focul* lui Dumnezeu a căzut din ceruri şi a ars oile şi pe slujitori şi i-a mistuit; şi numai eu singur am scăpat, ca să-ţi dau de ştire“.

17. Pe când încă vorbea el, a venit altul şi a zis: „Caldeenii* au făcut trei cete şi s-au aruncat asupra cămilelor şi le-au luat şi au lovit pe slujitori cu ascuţişul sabiei; şi numai eu singur am scăpat, ca să-ţi dau de ştire“.

18. Pe când încă vorbea el, a venit altul şi a zis: „Fiii* tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor cel întâi-născut

19. şi, iată, a venit un vânt mare de dincolo de pustiu şi a izbit cele patru colţuri ale casei şi ea a căzut peste tineri şi ei au murit; şi numai eu singur am scăpat, ca să-ţi dau de ştire“.

20. Şi Iov s-a ridicat şi şi-a sfâşiat* mantaua şi şi-a ras capul; şi a căzut* la pământ şi s-a închinat.

21. Şi a zis:

“Gol* am ieşit din pântecele mamei mele

şi gol mă voi întoarce acolo:

Domnul a dat* şi Domnul a luat*;

binecuvântat* fie Numele Domnului!“

22. În toate acestea, Iov n-a păcătuit şi n-a spus* nimic nepotrivit faţă de Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)