Iov

Capitolul 34

1. Din nou Elihu a răspuns şi a zis:

2. „Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele; şi plecaţi urechea la mine, voi, care aveţi cunoştinţă!

3. Pentru că urechea* deosebeşte cuvintele aşa cum cerul gurii gustă mâncarea.

4. Să alegem pentru noi ce este drept, să cunoaştem între noi ce este bine!

5. Pentru că Iov a zis: «Sunt drept* şi Dumnezeu mi-a luat* dreptul de judecată.

6. Să mint împotriva dreptului meuSau „cu tot dreptul meu“? RanaLit. „Săgeata“* mea este de nevindecat, deşi sunt fără vină».

7. Care om este ca Iov? El bea* batjocura ca apa

8. şi se însoţeşte cu lucrători ai nelegiuirii şi umblă cu oameni* răi!

9. Pentru că a zis*: «Nu-i foloseşte omului dacă se desfătează în Dumnezeu».

10. Deci ascultaţi-mă, voi, oameni ai priceperiiLit. „ai inimii“: departe* de Dumnezeu răutatea şi de Cel Atotputernic nedreptatea!

11. Pentru că El va da* omului după fapta sa; şi va face pe fiecare om să găsească toate după calea sa.

12. Da, cu adevărat, Dumnezeu nu va lucra rău şi Cel Atotputernic nu va strâmba* judecata.

13. Cine I-a încredinţat Lui pământul? Şi cine I-a supus întreaga lume?

14. Dacă S-ar gândiSau „Şi-ar pune inima“ numai la Sine şi ar strânge la Sine duhul* Său şi suflarea Sa,

15. orice făpturăLit. „carne“* ar pieri împreună şi omul s-ar întoarce în ţărână.

16. ✡ Acum, dacă ai pricepere, ascultă aceasta: Pleacă urechea la glasul cuvintelor mele!

17. Va guverna* în adevăr cel care urăşte dreptatea? Şi vei condamna* tu pe Cel Întrutotul drept?

18. Va zice cineva unui împărat: «Belial*»? Sau căpeteniilor: «Răilor»?

19. El nu părtineşte* pe căpetenii, nici nu priveşte pe cel bogat mai mult decât pe cel sărac, pentru că toţi sunt lucrarea* mâinilor Sale.

20. Într-o clipă ei mor; chiar la miezul nopţii* poporul se cutremură şi se duce şi cei puternici sunt luaţi fără mână.

21. Pentru că ochii* Lui sunt asupra căilor omului şi El îi vede toţi paşii.

22. Nu* este nici întuneric, nici umbră a morţii, unde să se ascundă lucrătorii nelegiuirii.

23. Pentru că El nu trebuie să privească mult* la om, ca să-l aducăSau „ca să meargă“ la judecată înaintea lui Dumnezeu.

24. El sfărâmă în bucăţi pe cei puternici*, fără cercetare, şi aşază pe alţii în locul lor.

25. În adevăr, El le cunoaşte faptele şi îi răstoarnă noaptea şi sunt zdrobiţi.

26. Îi loveşte ca pe nişte oameni răi, în văzul altora.

27. Pentru că s-au întors* de la El şi n-au luat* seama la nici una din căile Sale,

28. astfel că au făcut să ajungă la El strigătul săracului*. Şi El aude strigătul* celui întristat.

29. ✡ Când dă El linişte, cine o va tulburaSau „o va condamna“? Şi când Îşi ascunde El faţa, cine-L va privi? Şi aceasta faţă de o naţiune sau faţă de un om, deopotrivăSau „faţă de un singur om“;

30. ca să nu stăpânească omul neevlaviosSau „făţarnic“ şi să nu fie o cursă* pentru popor.

31. Pentru că, a zis el lui Dumnezeu: «Suport pedeapsa, nu voi mai greşi*.

32. Ce nu văd, învaţă-mă; dacă am făcut nedreptate, nu voi mai face»?

33. ✡ Va răsplăti El după gândul tău, pentru că tu L-ai refuzat? Pentru că tu alegi aşa, şi nu eu; spune deci ce ştii!

34. Oamenii pricepuţi îmi vor zice, şi un om înţelept care mă aude:

35. «Iov a vorbit fără* cunoştinţă şi cuvintele lui au fost fără inteligenţă.

36. Iov să fie încercat până la capăt, pentru că a răspuns ca cei nelegiuiţi,

37. pentru că adaugă răzvrătireSau „abatere“ la păcatul lui; bate din palme între noi şi îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui Dumnezeu».Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)