Iov

Capitolul 18

A doua cuvântare a lui Bildad

1. ✡ Şi Bildad* din Şuah a răspuns şi a zis:

2. „Până când veţi vâna cuvinte? Sau „Când veţi pune capăt cuvintelor?“ Fiţi inţelegătoriSau „inteligenţi“ şi apoi vom vorbi.

3. Pentru ce suntem socotiţi drept* animale, suntem consideraţi proştiSau „necuraţi“ în ochii voştri?

4. Tu, care te sfâşii* în mânia ta, pentru tine să fie părăsit pământul şi să se mute stânca din locul ei?

5. ✡ Da, lumina celor răi se va stinge*; şi flacăra focului său nu va străluci.

6. Lumina se va întuneca în cortul lui şi lampa lui se va stinge* deasupra lui.

7. Paşii puterii lui se vor strâmta şi chiar sfatul* lui îl va răsturna,

8. pentru că este aruncat* în cursă chiar de picioarele lui şi umblă pe ochiuri de reţea.

9. Îl apucă laţul de călcâi, îl prinde plasa*.

10. O frânghieDe prins este ascunsă pentru el în pământ şi capcana lui pe cale.

11. Îl îngrozesc spaimele din toate părţile* şi îl urmăresc la fiecare pas.

12. Puterea lui este muşcată de foame şi nenorocirea* stă gata în coasta lui.

13. Întâiul-născut al morţii devorează mădularele trupului său; îi va mânca mădularele.

14. Încrederea lui va fi smulsă din cortul lui şi-l va duce* la împăratul spaimelor.

15. Cei care nu sunt ai lui vor locui în cortul lui, pucioasă* va fi presărată peste locuinţa lui.

16. Jos* i se vor usca rădăcinile şi sus i se va tăia ramura.

17. Amintirea* lui va pieri de pe pământ şi nu va mai avea nici un nume pe păşuni.

18. Va fi împins din lumină în întuneric şi va fi alungat din lume.

19. Nu va avea* nici fiu, nici urmaş în poporul său, nici vreo rămăşiţă în locurile şederii lui temporare.

20. Cei care vor veni pe urmăSau „cei de la apus“ vor fi uimiţi* de ziua lui, după cum cei care au fost înainteSau „cei de la răsărit“ au fost cuprinşi de groază.

21. Da, aşa sunt locuinţele celui nedrept şi aşa este locul celui care nu-L cunoaşte* pe Dumnezeu“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)