Iov

Capitolul 35

1. Din nou Elihu a răspuns şi a zis:

2. „Gândeşti tu că este drept* să zici aceasta: «Sunt eu mai drept decât Dumnezeu»?

3. Pentru că ai întrebat: «Ce folos* ar fi pentru Tine? Ce voi câştiga, dacă voi fi curăţit de păcatul meu? Sau „Ce aş fi câştigat eu dacă aş fi păcătuit?“»

4. Îţi voi răspunde în cuvinte, ţie şi tovarăşilor* tăi care sunt cu tine.

5. Uită-te* spre ceruri şi vezi! Şi cercetează cerurileSau „norii“*: sunt mai sus decât tine!

6. Dacă păcătuieşti, ce faci împotriva Lui? Şi dacă ţi se vor înmulţi răzvrătirile, ce-I* faci Lui?

7. Dacă eşti drept*, ce-I dai Lui? Sau ce primeşte El din mâna ta?

8. Răutatea ta atinge un om ca tine, şi dreptatea ta un fiu al omului.

9. ✡ Din cauza mulţimii asupririlor*, ei strigă; din cauza braţului celor puternici, ei cheamă ajutor.

10. Dar nici unul nu zice: «Unde* este Dumnezeu, Creatorul meu, care inspirăLit. „dă“ cântări* de bucurie noaptea,

11. care ne învaţă mai mult decât pe animalele pământului şi ne face mai înţelepţi* decât păsările cerurilor?»

12. Ei strigă* acolo şi El nu răspunde, din cauza mândriei oamenilor răi.

13. Da, Dumnezeu nu va asculta* deşertăciunea, nici nu va lua aminte Cel Atotputernic la ea.

14. Deşi* zici că nu-L vezi, judecata este înaintea Lui, deci aşteaptă-L*!

15. Şi acum, dacă mânia Sa nu l-a cercetat*, nu-şi cunoaşte Iov marea lui aroganţă?

16. Pentru că Iov şi-a deschis* gura în zadar şi a înmulţit cuvinte fără cunoştinţă“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)