Iov

Capitolul 39

1. Cunoşti tu timpul când nasc caprele sălbatice ale stâncii? Vezi tu fătatul* cerboaicelor?

2. Numeri tu lunile pe care le împlinesc? Sau cunoşti tu timpul când fată?

3. Ele se pleacă, îşi fată puii şi scapă de durerile lor.

4. Puii lor se întăresc, cresc în câmp deschis; pleacă şi nu se mai întorc la ele.

5. ✡ Cine a lăsat liber măgarul* sălbatic? Şi cine a desfăcut legăturile măgarului iute,

6. căruia i-am făcut pustiul casă* şi şesul sărat locuinţă?

7. El râde de vuietul cetăţii şi nu aude strigătele vizitiului.

8. Şirul munţilor este păşunea lui şi caută orice verdeaţă.

9. ✡ Se va învoi bivolul sălbaticSau „zimbrul“, „unicornul“* să-ţi slujească de bunăvoie? Sau va rămâne el peste noapte la ieslea ta?

10. Poţi tu să legi la brazdă bivolul sălbatic cu funia lui? Sau va grăpa el văile în urma ta?

11. Te vei încrede tu în el pentru că puterea lui este mare? Şi-i vei lăsa lui munca ta?

12. Te vei încrede tu în el pentru căratul seminţei tale şi va strânge el grâul în aria ta?

13. ✡ Aripa struţului bate vesel, dar este ea ca vârful de aripă şi ca penajul berzei?

14. Pentru că ea îşi lasă ouăle pe pământ şi le încălzeşte în ţărână

15. şi uită că piciorul le poate strivi sau că fiara câmpului le poate călca.

16. Este aspră* cu puii ei, ca şi cum n-ar fi ai ei; munca ei este în zadar, fără să-i pese;

17. pentru că Dumnezeu a lipsit-o de înţelepciune* şi n-a înzestrat-o cu pricepere.

18. Când se ridică în înălţime, râde de cal şi de călăreţul său.

19. ✡ I-ai dat tu putere calului? I-ai îmbrăcat tu grumazul cu o coamă care fâlfâie?

20. Tu l-ai făcut să sară ca o lăcustă? Nechezatul său măreţ este înfricoşător.

21. Scurmă în vale şi se bucură în putere; iese* în întâmpinarea oştirii înarmate.

22. Râde de frică şi nu se înspăimântă, nici nu dă înapoi dinaintea sabiei.

23. Tolba cu săgeţi zăngăneşte pe el, suliţa sclipitoare şi lancea.

24. Înghite pământul cu furie şi mânie şi n-are astâmpăr la sunetul trâmbiţei.

25. La sunetul trâmbiţei el zice: «Ha! ha!» şi de departe miroase lupta, tunetul căpeteniilor şi strigătul.

26. ✡ Prin înţelepciunea ta zboară şoimul şi îşi întinde aripile către sud?

27. La porunca ta se înalţă vulturul şi îşi face cuibul* pe înălţime?

28. El locuieşte stânca şi-şi face locuinţa pe vârful stâncii şi pe întăritură.

29. De acolo caută prada; ochii săi privesc în depărtare.

30. Şi puii săi sorb sânge; şi unde sunt cei ucişi*, acolo este şi el“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)