Iov

Capitolul 5

1. Strigă acum! Este cine să-ţi răspundă? Şi spre care dintre sfinţi* te vei îndrepta?

2. Pentru că supărarea* ucide pe nebun şi invidia omoară pe cel prost.

3. Am văzut* pe nebun prinzând rădăcină, dar îndată i-am blestemat* locuinţa.

4. Fiii* săi sunt departe de adăpostSau „de ajutor“ şi sunt striviţi la poartă şi nu este cine* să-i scape.

5. Flămândul îi mănâncă secerişul şi-l scoate chiar şi din spini; şi laţul îi apucă* averea.

6. Pentru că nenorocirea nu răsare din ţărână şi necazul nu încolţeşte din pământ.

7. Pentru că omul se naşte* pentru necaz, aşa cum scânteileLit. „fiii flăcării“ zboară în sus.

8. ✡ Cât despre mine, eu voi căuta* pe Dumnezeu şi lui Dumnezeu Îi voi încredinţa cauza mea,

9. Lui, care face lucruri* mari şi nepătrunse, lucruri minunate fără număr;

10. Care dă ploaie* pe faţa pământului şi trimite ape pe faţa câmpurilor;

11. Care aşază în înălţime* pe cei care sunt jos; şi cei îndureraţi sunt înălţaţi în belşug.

12. El risipeşte* planurile celor vicleni, şi mâinile lor nu împlinesc sfatul lor.

13. El prinde* pe cei înţelepţi în viclenia lor şi sfatul celor şireţi este răsturnat.

14. Ziua îi întâmpină întunericul şi la amiază* bâjbâie ca noaptea.

15. Dar El scapă* de sabie pe cel nevoiaş*, din gura lor şi din mâna celui puternic.

16. Şi astfel săracul* are speranţă şi nedreptatea îşi închide gura*.

17. ✡ Iată, ferice de omul pe care îl corectează* Dumnezeu; deci nu dispreţui mustrarea Celui Atotputernic.

18. Pentru că El răneşte* şi El leagă; El loveşte şi mâinile Lui vindecă.

19. Din şase* necazuri El te va scăpa; şi în şapte, nici un rău nu te va atinge.

20. În foamete* El te va răscumpăra din moarte, şi în război*, din putereaLit. „din mâinile“ sabiei.

21. Vei fi ascuns de biciul* limbii şi nu te vei teme de pustiire* când vine.

22. Vei râde* de pustiire şi de foamete şi nu te vei teme de fiarele* pământului.

23. Pentru că vei fi în legământ cu pietrele* câmpului, iar fiarele câmpului vor fi în pace cu tine.

24. Şi vei şti că al tău cort* este în paceSau „prosperă“; şi-ţi vei cerceta locuinţa şi nu-ţi va lipsi nimic.

25. Şi vei şti că sămânţa* ta este numeroasă, iar odrasla* ta ca iarba* pământului.

26. Vei intra în mormânt la o bună bătrâneţe*, ca snopul de grâu strâns la timpul său.

27. Iată aceasta, noi am cercetat-o*, aşa este; ascult-o şi cunoaşte-o pentru tine însuţi“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)