Iov

Capitolul 8

Cea dintâi cuvântare a lui Bildad

1. ✡ Şi Bildad din Şuah a răspuns şi a zis:

2. „Până când vei spune aceste lucruri şi vor fi cuvintele* gurii tale un vânt puternic?

3. Va răsturna* Dumnezeu judecata? Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea?

4. Dacă fiii tăi au păcătuit* împotriva Lui, i-a dat în mâna fărădelegii lor.

5. Dacă tu vei căuta* stăruitor pe Dumnezeu şi vei face cerere Celui Atotputernic,

6. dacă eşti curat şi drept, negreşit El Se va ridica* pentru tine şi va face să prospere locuinţa* dreptăţii tale.

7. Şi începutul tău a fost mic, dar sfârşitul* tău va fi foarte mare.

8. ✡ Pentru că întreabă*, te rog, generaţia dinainte şi ia aminte la cercetările părinţilor lor

9. (pentru că noi suntem* de ieri şi nu avem cunoştinţă, pentru că zilele* noastre pe pământ sunt o umbră).

10. Nu te vor învăţa ei, nu-ţi vor spune ei şi vor scoate cuvinte din inima lor?

11. Se înalţă papirusul fără baltă? Creşte trestia fără apă?

12. Încă* în verdeaţa ei, fără să fie tăiată, se usucă înaintea oricărei ierbi.

13. Aşa sunt cărările tuturor celor care-L uită* pe Dumnezeu; şi speranţa* celui neevlavios va pieri.

14. Încrederea lui va fi tăiată şi speranţa lui este o pânzăLit. „o casă“* de păianjen:

15. se va rezema* de casa lui, dar ea nu va sta; se va agăţa de ea, dar ea nu va rezista.

16. El este plin* de sevă înaintea soarelui şi ramura lui se întinde peste grădina lui;

17. rădăcinile lui se împletesc într-o grămadă de pietreSau „în jurul unei fântâni“; el vede locaşul pietrelorRădăcinile lui pătrund adânc în sol;

18. dacă-l va smulgeLit. „dacă-l va înghiţi“* din locul său, acesta îl va tăgădui: «Nu te-am văzut niciodată».

19. Iată, aceasta* este bucuria căii lui; şi din ţărână vor creşte alţii.

20. Iată, Dumnezeu nu va respinge* pe omul integru, nici nu va susţine* mâna celor răi,

21. până când îţi va umple* gura cu râs, şi buzele cu strigăt de bucurie;

22. cei care te urăsc vor fi îmbrăcaţi* cu ruşine şi cortul* celor răi nu va mai fi“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)