Iov

Capitolul 13

1. Iată, pe toate mi le-a văzut ochiul; urechea mea a auzit şi a înţeles.

2. Ce ştiţi* voi, ştiu şi eu: nu sunt mai prejos decât voi.

3. Dar eu vreau* să vorbesc cu Cel Atotputernic şi doresc să mă apărSau „să-mi exprim gândurile“ înaintea lui Dumnezeu.

4. Pentru că, în adevăr, voi sunteţi născocitori ai minciunii, toţi sunteţi doctori* de nimic.

5. O, de aţi fi tăcut de tot! Şi aceasta v-ar fi fost înţelepciune*!

6. ✡ Ascultaţi acum apărarea mea şi luaţi seama la argumentele buzelor mele!

7. Veţi vorbi* nedrept pentru Dumnezeu? Şi pentru El rostiţi înşelăciune?

8. Veţi fi părtinitori cu El? Vă veţi certa pentru Dumnezeu?

9. Va fi bine dacă vă va cerceta El? Sau Îl veţi batjocoriSau „înşela“ cum batjocoreşteSau „înşală“ cineva pe un om?

10. El vă va mustra negreşit, dacă în ascuns veţi fi părtinitori.

11. Nu vă înspăimântă măreţia* Sa? Şi nu cade peste voi groaza Lui?

12. Spusele voastre vestite sunt proverbe de cenuşă, apărările voastre sunt apărări de lut.

13. Tăceţi, lăsaţi-mă, şi voi vorbi, orice mi s-ar întâmpla.

14. ✡ De ce mi-aş lua carnea* în dinţi şi mi-aş pune viaţa* în mână?

15. Iată, chiar dacă mă va omorî*, tot mă voi încrede în El. Dar îmi voi apăra* căile înaintea feţei Lui.

16. Şi aceastaSau „El“ va fi salvarea mea, că un om neevlaviosSau „făţarnic“ nu va veni înaintea feţei Lui.

17. Ascultaţi cu atenţie cuvântul meu, şi cu urechile voastre vorbirea mea!

18. Iată, acum voi prezenta cauza mea dreaptă; ştiu că voi fi îndreptăţit.

19. Cine* este cel care se ceartă cu mine? Pentru că, dacă aş tăcea acum, mi-aş da* duhul.

20. ✡ Numai* două lucruri nu-mi face şi nu mă voi ascunde dinaintea feţei Tale:

21. Depărtează-Ţi* mâna de peste mine şi să nu mă înspăimânte groaza Ta.

22. Deci cheamă-mă, şi eu voi răspunde*. Sau voi vorbi eu şi răspunde-mi Tu.

23. Câte sunt nelegiuirile şi păcatele mele? Fă-mă să-mi cunosc fărădelegea şi păcatul meu!

24. Pentru ce Îţi ascunzi* faţa şi mă socoteşti vrăjmaşul* Tău?

25. Vrei să înspăimânţi o frunză* mânată de vânt şi să urmăreşti miriştea* uscată?

26. Pentru că scrii lucruri amare* împotriva mea şi mă faci să moştenesc nelegiuirile* tinereţii mele.

27. Şi îmi pui* picioarele în butuci şi însemni toate cărările mele, tragi o linie în jurul tălpilor picioarelor mele,

28. când trupul meu se sfărâmă ca un lucru putred, ca o haină pe care o mănâncă* molia.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)