Iov

Capitolul 25

A treia cuvîntare a lui Bildad.

1. Bildad din Şuah a luat cuvîntul şi a zis:

2. „Puterea şi groaza sînt ale lui Dumnezeu;

El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte.

3. Cine ar putea să-I numere oştile?

Şi peste cine nu răsare lumina Lui?

4. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu?

Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?

5. Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare,

şi stelele nu sînt curate înaintea Lui;

6. cu cît mai puţin omul, care nu este decît un vierme,

fiul omului, care nu este decît un viermuşor!“