Estera

Capitolul 10

Măreţia lui Mardoheu

1. Şi împăratul Ahaşveroş a pus un tribut asupra ţării şi asupra insulelor* mării.

2. Şi toate faptele puterii lui şi ale tăriei lui şi istorisirea măreţiei lui Mardoheu, la care l-a înălţat* împăratul, nu sunt scrise ele în cartea* cronicilor împăraţilor Mediei şi ai Persiei?

3. Pentru că Mardoheu iudeul era cel dintâi* după împăratul Ahaşveroş şi mare printre iudei şi primit de mulţimea fraţilor săi, căutând* binele poporului său şi vorbind de pace pentru toată sămânţa sa.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)