Ezechiel

Capitolul 48

Împărţirea ţării

1. „Şi acestea sunt numele seminţiilor. De la marginea* de nord, de-a lungulLit. „mâna“ căii Hetlonului, cum intri în Hamat, Haţar-Enan, hotarul Damascului spre nord, până aproapeLit. „până la mâna“ de Hamat – răsăritul şi latura de apus ale lui – Dan va avea o parte.

2. Şi lângă hotarul lui Dan, de la latura de răsărit până la latura de apus, lui Aşer, una.

3. Şi lângă hotarul lui Aşer, de la latura de răsărit până la latura de apus, lui Neftali, una.

4. Şi lângă hotarul lui Neftali, de la latura de răsărit până la latura de apus, lui Manase, una.

5. Şi lângă hotarul lui Manase, de la latura de răsărit până la latura de apus, lui Efraim, una.

6. Şi lângă hotarul lui Efraim, de la latura de răsărit până la latura de apus, lui Ruben, una.

7. Şi lângă hotarul lui Ruben, de la latura de răsărit până la latura de apus, lui Iuda, una.

8. Şi lângă hotarul lui Iuda, de la latura de răsărit până la latura de apus, va fi darul* ridicat pe care-l veţi aduce, douăzeci şi cinci de mii de coţiSau „trestii“ în lăţime, şi în lungime ca una din părţile seminţiilor, de la latura de răsărit până la latura de apus; şi locaşul sfânt va fi în mijlocul său.

9. Darul ridicat pe care-l veţi aduce Domnului va fi de douăzeci şi cinci de mii de coţi în lungime şi de zece mii în lăţime.

10. Şi pentru ei, pentru preoţi, va fi darul ridicat al părţii sfinte: spre nord, douăzeci şi cinci de mii; şi spre apus, zece mii în lăţime; şi spre răsărit, zece mii în lăţime; şi spre sud, douăzeci şi cinci de mii în lungime; şi locaşul sfânt al Domnului va fi în mijlocul lui.

11. Să fie* pentru preoţii care sunt sfinţiţi dintre fiii lui Ţadoc, care au păzit cele de păzit ale Mele şi nu s-au rătăcit* când fiii lui Israel s-au rătăcit, cum s-au rătăcit leviţii.

12. Şi acest dar ridicat din darul ridicat al ţării le va fi preasfânt, lângă hotarul leviţilor.

13. Şi în dreptul hotarului preoţilor, leviţii vor avea douăzeci şi cinci de mii de coţi în lungime şi zece mii în lăţime; toată lungimea va fi de douăzeci şi cinci de mii şi lăţimea de zece mii.

14. Şi să nu vândă* din el, nici să nu-l schimbe, nici să nu înstrăineze pârga ţării, pentru că este sfântă pentru Domnul.

15. Şi cele cinci mii* care rămân în lăţime, în dreptul celor douăzeci şi cinci de mii să fie un loc* care nu este sfânt, pentru cetate, pentru locuinţe şi pentru împrejurimiSau „păşune“: şi cetatea să fie în mijlocul său.

16. Şi acestea să fie măsurile lui: latura de nord, patru mii cinci sute; şi latura de sud, patru mii cinci sute de coţi; şi latura de răsărit, patru mii cinci sute; şi latura de apus, patru mii cinci sute.

17. Şi împrejurimileSau „locurile deschise“, „păşunile“ cetăţii să fie: spre nord, două sute cincizeci; şi spre sud, două sute cincizeci; şi spre răsărit, două sute cincizeci; şi spre apus, două sute cincizeci.

18. Şi ceea ce rămâne în lungime de-a lungul darului ridicat al părţii sfinte să fie zece mii spre răsărit şi zece mii spre apus; să fie de-a lungul darului ridicat al părţii sfinte; şi venitul lui să fie pentru hrana lucrătorilor cetăţii.

19. Şi lucrătorii* cetăţii, din toate seminţiile lui Israel, îl vor cultiva.

20. Tot darul ridicat să fie de douăzeci şi cinci de mii de coţi pe douăzeci şi cinci de mii; să aduceţi darul ridicat al părţii sfinte, un pătrat, împreună cu stăpânirea cetăţii.

21. Şi restul* să fie pentru căpetenie, de o parte şi de alta a darului ridicat al părţii sfinte şi a stăpânirii cetăţii, în faţa celor douăzeci şi cinci de mii ale darului ridicat, spre hotarul de răsărit şi, spre apus, în faţa celor douăzeci şi cinci de mii, spre hotarul de apus, în dreptul părţilor seminţiilor: să fie pentru căpetenie. Şi darul ridicat al părţii sfinte şi locaşul* sfânt al casei să fie în mijlocul lui.

22. Şi de la stăpânirea leviţilor şi de la stăpânirea cetăţii, în mijlocul a ceea ce va fi al căpeteniei, între hotarul lui Iuda şi hotarul lui Beniamin, să fie pentru căpetenie.

23. Şi cât despre celelalte seminţii, de la latura de răsărit până la latura de apus: lui Beniamin, una.

24. Şi lângă hotarul lui Beniamin, de la latura de răsărit până la latura de apus: lui Simeon, una.

25. Şi lângă hotarul lui Simeon, de la latura de răsărit până la latura de apus: lui Isahar, una.

26. Şi lângă hotarul lui Isahar, de la latura de răsărit până la latura de apus: lui Zabulon, una.

27. Şi lângă hotarul lui Zabulon, de la latura de răsărit până la latura de apus: lui Gad, una.

28. Şi lângă hotarul lui Gad, pe latura de sud, spre sud; hotarul să fie de la Tamar, apele Meriba* Cades, pe lângă pârâul Egiptului, până la Marea cea Mare.

29. Aceasta* este ţara pe care o veţi împărţi prin sorţ seminţiilor lui Israel spre moştenire, şi acestea sunt părţile lor“, zice Domnul Dumnezeu.

30. ✸ „Şi acestea sunt ieşirile cetăţii: pe latura de nord, patru mii cinci sute de coţi după măsură.

31. Şi porţile* cetăţii vor fi după numele seminţiilor lui Israel: trei porţi spre nord: poarta lui Ruben, una; poarta lui Iuda, una; poarta lui Levi, una.

32. Şi pe latura de răsărit, patru mii cinci sute de coţi, şi trei porţi: poarta lui Iosif, una; poarta lui Beniamin, una; poarta lui Dan, una.

33. Şi pe latura de sud, patru mii cinci sute după măsură şi trei porţi: poarta lui Simeon, una; poarta lui Isahar, una; poarta lui Zabulon, una.

34. Pe latura de apus, patru mii cinci sute; cele trei porţi ale lor: poarta lui Gad, una; poarta lui Aşer, una; poarta lui Neftali, una“.

35. De jur-împrejur erau optsprezece mii de coţi. Şi numele* cetăţii din ziua aceea va fi:

Domnul* este acoloEbr. „Yahve Sama“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)