Ezechiel

Capitolul 16

Necredincioşia Ierusalimului

1. ✸ Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului, fă cunoscut* Ierusalimului urâciunile lui

3. şi spune-i: Aşa zice Domnul Dumnezeu Ierusalimului: «Originea ta şi naşterea* ta sunt din ţara canaaniţilor. Tatăl* tău a fost un amorit şi mama ta, o hetită.

4. Şi, la naşterea ta, în ziua* în care te-ai născut, nu ţi s-a tăiat buricul, nici n-ai fost spălată în apă, pentru curăţire; n-ai fost tratatăLit. „frecată“ cu sare şi n-ai fost înfăşată în scutece.

5. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine să-ţi facă ceva din acestea, să aibă milă de tine. Ci ai fost aruncată în câmp* deschisSau „pe faţa câmpului“, atât de dezgustătoare le era viaţa ta, în ziua în care ai fost născută.

6. Şi Eu am trecut pe lângă tine şi te-am văzut tăvălindu-teSau „expusă spre a fi călcată în picioare“ în sângele tău şi ţi-am zis în sângele tău: «Trăieşte!» Da, ţi-am zis în sângele tău: «Trăieşte!»

7. Te-am făcut să te înmulţeştiSau „te-am făcut zeci de mii“* ca iarba câmpului. Şi ai crescut şi te-ai făcut mare şi ai ajuns podoaba podoabelor. Ţi s-au rotunjit sânii şi ţi-a crescut părul, dar erai goală şi neînvelită.

8. Şi am trecut pe lângă tine şi te-am văzut şi, iată, timpul tău era timpul dragostei. Şi Mi-am întins poalele* peste tine şi ţi-am acoperit goliciunea şi M-am jurat ţie şi am intrat în legământ cu tine», zice Domnul Dumnezeu; «şi ai ajuns* a Mea.

9. Şi te-am spălat cu apă şi ţi-am spălat de tot sângele de pe tine şi te-am uns cu untdelemn.

10. Şi te-am îmbrăcat cu haine brodate* şi te-am încălţat cu sandale din piele de viţel de mare şi te-am încins cu in subţire şi te-am acoperit cu mătase.

11. Şi te-am gătit cu podoabe şi ţi-am pus brăţări* la mâini şi un lănţişor* la gât.

12. Şi ţi-am pus un inel* în nas şi cercei în urechi şi o cunună* frumoasăSau „o cunună a frumuseţii“ pe cap.

13. Şi ai fost împodobită cu aur şi cu argint şi veşmintele tale erau de in subţire şi de mătase şi erau brodate*. Ai mâncat floarea* făinii şi miere şi untdelemn şi te-ai făcut foarte*, foarte frumoasă, şi ai ajuns o împărăţie.

14. Şi ţi s-a dus faima* printre naţiuni pentru frumuseţea ta, pentru că ea era desăvârşită prin podoabele Mele pe care le-am pus pe tine», zice Domnul Dumnezeu.

15. «Dar tu te-ai încrezut* în frumuseţea ta şi ai curvit* din cauza renumelui tău şi ţi-ai revărsat curviile la orice trecător; a lui erai.

16. Şi ai luat* din hainele tale şi ţi-ai făcut înălţimi cu culori felurite şi ai curvit pe ele, cum nu s-a întâmplat şi nu va mai fi.

17. Şi ţi-ai luat podoabele tale cele măreţe, pe care ţi le-am dat din aurul* Meu şi din argintul Meu şi ţi-ai făcut chipuri de bărbaţi şi ai curvit cu ele.

18. Şi ţi-ai luat hainele tale brodate şi le-ai acoperit şi ai pus înaintea lor untdelemnul Meu şi tămâia Mea.

19. Şi pâinea* Mea, pe care ţi-am dat-o, floarea făinii şi untdelemnul şi mierea cu care te-am hrănit, le-ai pus înaintea lor ca mireasmă plăcută. Aşa a fost», zice Domnul Dumnezeu.

20. «Şi ai luat* pe fiii tăi şi pe fiicele tale, pe care Mi i-ai născut, şi i-ai jertfit lor ca să-i mănânce. Erau prea puţin lucru curviile tale,

21. de ai înjunghiat şi pe copiii Mei şi i-ai dat ca să-i treci prin foc pentru ele?

22. Şi în toate urâciunile tale şi curviile tale nu ţi-ai adus aminte de zilele tinereţii* tale, când erai goală* şi neînvelită, când te tăvăleai în sângele tău.

23. Şi a fost aşa: după toată răutatea ta (vai, vai de tine!» zice Domnul Dumnezeu),

24. ţi-ai zidit* un loc de desfrâuSau „un loc boltit“ şi ţi-ai făcut o înălţime* în fiecare stradă;

25. ţi-ai zidit înălţimea ta la capul* fiecărui drum şi ţi-ai făcut frumuseţea o urâciune şi ţi-ai desfăcut picioarele la orice trecător şi ţi-ai înmulţit curviile.

26. Şi ai curvit cu fiii Egiptului*, vecinii tăi cei mari la carne; şi ţi-ai înmulţit curviile ca să Mă provoci la mânie.

27. De aceea, iată, mi-am întins mâna asupra ta şi ţi-am micşorat hrana rânduităSau „partea hotărâtă“ şi te-am dat în voia celor care te urau, fiicelor filistenilor*, care se ruşinează de calea ta destrăbălată.

28. Ai curvit* şi cu asirieniiSau „fiii Asurului“, pentru că erai nesătulă; da, ai curvit cu ei şi tot nu te-ai săturat.

29. Şi ţi-ai înmulţit curvia cu ţara negustorilorEbr. „Canaan“, Caldeea*, şi nici cu aceasta nu te-ai săturat.

30. Cât de slabă îţi este inima», zice Domnul Dumnezeu, «de faci toate acestea, fapta unei curve neruşinate,

31. întrucât îţi zideşti* un loc de desfrâu la capul fiecărui drum şi-ţi faci înălţime în fiecare stradă. Şi nici ca o curvă n-ai fost, pentru că dispreţuieşti plata.

32. Soţie adulteră, care ia pe străini în locul soţului ei!

33. Tuturor curvelor li se dau daruri, dar tu* dai darurile tale tuturor iubiţilor tăi şi-i mituieşti ca să vină la tine din toate părţile, pentru curviile tale.

34. Şi tu eşti altfel decât alte femei în curviile tale, prin aceea că nimeni nu s-a luat după tine, ca să curvească; ci tu plăteşti, şi nu ţi se plăteşte; deci eşti cu totul alt fel»“.

35. De aceea, ascultă, curvă, cuvântul Domnului!

36. Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Pentru că baniiLit. „arama“ tăi au fost vărsaţi şi goliciunea ta dezvelită prin curviile tale cu iubiţii tăi şi cu toţi idolii urâciunilor tale, şi din cauza sângelui* copiilor tăi pe care i-ai dat lor,

37. de aceea, iată, voi aduna* pe toţi iubiţii tăi cu care te-ai dezmierdat şi pe toţi câţi i-ai iubit, împreună cu toţi aceia pe care i-ai urât. Şi îi voi aduna împotriva ta de jur-împrejur şi-ţi voi dezveli goliciunea înaintea lor şi-ţi vor vedea toată goliciunea.

38. Şi te voi judeca după judecăţile femeilor adultere* şi care varsă sânge; şi te voi da* furiei sângelui şi a geloziei!

39. Şi te voi da în mâna lor şi-ţi vor dărâma locul de desfrâu* şi-ţi vor sfărâma înălţimile; şi te vor dezbrăca* de hainele tale şi-ţi vor lua podoabele tale cele măreţe; şi te vor lăsa goală şi neînvelită.

40. Şi vor aduce* o adunătură împotriva ta şi te vor ucide cu pietre* şi te vor străpunge cu săbiile lor.

41. Şi-ţi vor arde* casele cu foc şi vor împlini judecăţi asupra ta* înaintea ochilor multor femei; şi te voi face să încetezi să fii curvă, şi nici nu vei mai da vreo plată.

42. Şi-Mi voi potoli* furia împotriva ta şi gelozia Mea se va depărta de la tine; şi Mă voi linişti şi nu Mă voi mai mânia.

43. Pentru că nu ţi-ai amintit* de zilele tinereţii tale, ci M-ai înfuriat prin toate acestea, de aceea, iată, şi Eu voi aduce* calea ta asupra capului tău“, zice Domnul Dumnezeu, „şi nu vei mai comite această destrăbălare pe lângă toate urâciunile tale.

44. Iată, toţi cei care folosesc proverbe vor folosi un proverb împotriva ta, zicând: «Cum este mama, aşa şi fiica ei!»

45. Tu eşti fiica mamei tale, care s-a dezgustat de soţul ei şi de copiii ei. Şi tu eşti sora surorilor tale, care s-au dezgustat de soţii lor şi de copiii lor. Mama voastră a fost o hetită şi tatăl vostru un amorit.

46. Şi sora ta mai mare este Samaria, care locuieşte la stânga ta, ea şi fiicele ei; şi sora ta mai mică şi care locuieşte la dreapta ta este Sodoma* şi fiicele ei.

47. Şi tu n-ai umblat în căile lor şi n-ai făcut după urâciunile lor: ci, ca şi cum ar fi fost prea puţin, ai fost mai stricată* decât ele în toate căile tale.

48. Viu sunt Eu“, zice Domnul Dumnezeu, „sora ta Sodoma* n-a făcut nici ea şi nici fiicele ei cum ai făcut tu şi fiicele tale.

49. Iată, aceasta a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: îngâmfare, belşug* de pâine şi lipsă de grijă erau în ea şi în fiicele ei; şi n-a întărit mâna celui săracSau „necăjit“ şi nevoiaş.

50. Şi s-au îngâmfat şi au făcut urâciune* înaintea Mea. Şi, când am văzut aceasta, le-am îndepărtat*.

51. Şi Samaria n-a păcătuit nici cu jumătate din păcatele tale. Dar tu ţi-ai înmulţit urâciunile tale mai mult decât ele şi le-ai îndreptăţit* pe surorile tale prin toate urâciunile tale pe care le-ai făcut.

52. Tu, care le-ai judecat pe surorile tale, poartă-ţi şi tu ruşinea pentru păcatele tale pe care le-ai făcut într-un mod mai urâciosSau „te-ai făcut mai urâcioasă“ decât ele: ele sunt mai drepte decât tine. Deci ruşinează-te şi tu şi poartă-ţi ruşinea, pentru că le-ai îndreptăţit pe surorile tale.

53. Şi voi întoarce* din nou captivitatea lor, captivitatea Sodomei şi a fiicelor ei, şi captivitatea Samariei şi a fiicelor ei, şi captivitatea captivilor tăi, în mijlocul lor;

54. ca să-ţi porţi ruşinea şi să te ruşinezi de tot ce ai făcut, întrucât le eşti o mângâiere*.

55. Şi surorile tale, Sodoma şi fiicele ei, se vor întoarce la starea lor de mai înainte; şi Samaria şi fiicele ei se vor întoarce la starea lor de mai înainte; şi tu şi fiicele tale vă veţi întoarce la starea voastră de mai înainte.

56. Pentru că Sodoma, sora ta, n-a fost amintită deSau „n-a fost o învăţătură în“ gura ta în ziua îngâmfării tale,

57. mai înainte de a se fi descoperit răutatea ta, ca pe timpul batjocurii* fiicelor Siriei şi a tuturor celor care o înconjoară, fiicele filistenilor*, care te dispreţuiesc, de jur-împrejur.

58. Tu ţi-ai purtat* destrăbălarea şi urâciunile, zice DomnulUnele ms. „Domnul Dumnezeu“.

59. Pentru că aşa zice Domnul Dumnezeu: Îţi voi face şi Eu cum ai făcut tu, care ai dispreţuit jurământul* şi ai călcat legământul.

60. Totuşi Eu Îmi voi aminti* de legământul Meu cu tine în zilele tinereţii tale; şi îţi voi întări un legământ* pentru totdeauna.

61. Şi îţi vei aminti* de căile tale şi te vei ruşina când le vei primi pe surorile tale care sunt mai mari decât tine, împreună cu cele care sunt mai mici decât tine; şi ţi le voi da ca fiice*, dar nu prin legământul* tău.

62. Şi Eu voi întări* legământul Meu cu tine şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul,

63. ca să-ţi aminteşti şi să te ruşinezi şi să nu-ţi mai deschizi* gura din cauza ruşinii tale, când îţi voi iertaLit. „voi face ispăşire pentru“ (voi acoperi) tot ce ai făcut“, zice Domnul Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)