Ezechiel

Capitolul 39

Profeţie împotriva lui Gog

1. „Şi tu, fiu al omului*, profeţeşte împotriva lui Gog şi spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, Eu sunt împotriva ta, Gog, căpetenie a Roşului, a Meşecului şi a Tubalului!

2. Şi te voi întoarce şi te voi duceSau „te voi împărţi în şase“ sau „voi lăsa a şasea parte din tine“ şi te voi face să te sui din nordul îndepărtat* şi te voi aduce pe munţii lui Israel.

3. Şi-ţi voi lovi arcul din stânga ta şi voi face să-ţi cadă săgeţile din dreapta ta.

4. Vei cădea pe munţii lui Israel, tu* şi toate cetele tale şi popoarele care sunt cu tine. Te voi da* de mâncare păsărilor răpitoare de orice felLit. „de orice aripă“ şi fiarelor câmpului.

5. Vei cădea în câmp deschis, pentru că Eu am vorbit», zice Domnul Dumnezeu.

6. «Şi voi trimite* un foc asupra Magogului şi printre cei care locuiesc liniştiţi în insule*; şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul.

7. Şi voi face cunoscut* Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu Israel şi nu voi mai lăsa să fie profanat* Numele Meu cel sfânt. Şi naţiunile vor cunoaşte* că Eu sunt Domnul, Cel Sfânt în Israel».

8. «Iată*, aceasta vine şi se împlineşte», zice Domnul Dumnezeu. «Aceasta este ziua despre care* am vorbit.

9. Şi cei care locuiesc în cetăţile lui Israel vor ieşi şi vor aprinde un foc şi vor arde arme şi scuturi şi paveze, arcuri şi săgeţi şi ciomege şi suliţe; şi vor face focuri cu ele şapte ani.

10. Şi nici un lemn nu va fi luat de pe câmp, nici nu va fi tăiat din păduri, pentru că vor face focul cu armele. Şi vor prăda* pe cei care i-au prădat şi vor jefui pe cei care i-au jefuit», zice Domnul Dumnezeu.

11. «Şi va fi aşa: în ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare acolo în Israel, valea celor care trec spre răsăritul mării; şi calea va fi închisă pentru trecători, şi acolo vor înmormânta pe Gog şi toată mulţimea lui, şi o vor numi Valea lui Hamon-GogMulţimea lui Gog.

12. Şi şapte luni îi va înmormânta casa lui Israel, ca să cureţe* ţara.

13. Şi tot poporul ţării îi va înmormânta; şi va fi un renume pentru ei în ziua în care voi fi glorificat*», zice Domnul Dumnezeu.

14. «Şi vor pune deoparte oameni care să nu facă altceva decât să cutreiere ţara, şi care împreună cu trecătorii să înmormânteze pe cei rămaşi pe faţa ţării, ca s-o cureţe; la sfârşitul celor şapte luni vor cerceta.

15. Şi trecătorii vor cutreiera ţara şi, când vreunul va vedea un os de om, va ridica un semn lângă el, până îl vor înmormânta groparii în Valea lui Hamon-Gog.

16. Şi chiar numele unei cetăţi va fi Hamona. Aşa vor curăţi ţara.

17. Şi tu, fiu al omului», aşa zice Domnul Dumnezeu: «Vorbeşte* păsărilor de orice felLit. „de orice aripă“ şi tuturor fiarelor câmpului: Adunaţi-vă* şi veniţi, strângeţi-vă din toate părţile la jertfa Mea pe care o jertfesc pentru voi, o jertfă mare pe munţii lui Israel, ca să mâncaţi carne şi să beţi sânge!

18. Să mâncaţi* carnea celor viteji şi să beţi sângele căpeteniilor pământului – a berbecilor, a mieilor şi a ţapilor, a taurilor, toate, vite îngrăşate* ale Basanului.

19. Şi veţi mânca grăsime până vă veţi sătura şi veţi bea sânge până vă veţi îmbăta, din jertfa Mea pe care o jertfesc pentru voi.

20. Şi vă veţi sătura* la masa Mea cu cai şi conducători de care, cu viteji şi cu tot felul de oameniSau „cu toţi oamenii“* de război», zice Domnul Dumnezeu.

21. «Şi voi aşeza* gloria Mea între naţiuni, şi toate naţiunile vor vedea judecata Mea pe care am făcut-o şi mâna* Mea pe care am pus-o asupra lor.

22. Şi casa lui Israel va cunoaşte* că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, din ziua aceea înainte.

23. Şi naţiunile* vor cunoaşte că ea, casa lui Israel, a mers în captivitate pentru nelegiuirea ei, pentru că Mi-au fost necredincioşi; şi Mi-am ascuns* faţa de la ei şi i-am dat* în mâna vrăjmaşilor lor astfel că au căzut toţi prin sabie.

24. Le-am făcut după necurăţia* lor şi după fărădelegile lor şi Mi-am ascuns faţa de la ei».

25. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Acum* voi întoarce captivitatea lui Iacov şi Mă voi îndura de toată* casa lui Israel, şi voi fi gelos pentru Numele Meu cel sfânt.

26. Şi îşi vor purtaSau „după ce îşi vor fi purtat“* ruşinea şi toate necredincioşiile lor prin care au fost necredincioşi faţă de Mine, când vor locui în siguranţă* pe pământul lor şi nimeni nu-i va înfricoşa,

27. când îi voi întoarce* dintre popoare şi-i voi aduna din ţările vrăjmaşilor lor. Şi voi fi sfinţit* în ei înaintea ochilor multor naţiuni.

28. Şi vor cunoaşte* că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, pentru că i-am dus în captivitate printre naţiuni, şi i-am adunat pe pământul lor. Şi nu voi mai lăsa acolo pe nici unul dintre ei.

29. Şi nu-Mi voi mai ascunde* faţa de la ei, pentru că voi turna* Duhul Meu peste casa lui Israel»“, zice Domnul Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)