Ezechiel

Capitolul 21

Babilonul, sabia Domnului

1. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului*, îndreaptă-ţi faţa împotriva Ierusalimului şi rosteşteLit. „picură“ cuvântul împotriva* locurilor sfinte şi profeţeşte împotriva pământului lui Israel.

3. Şi spune pământului lui Israel: Aşa zice Domnul: «Iată, Eu sunt împotriva ta şi-Mi voi scoate sabia din teacă şi voi nimici din tine pe cel drept* şi pe cel rău.

4. Pentru că voi nimici din tine pe cel drept şi pe cel rău, de aceea sabia Mea va ieşi din teacă împotriva oricărei făpturiLit. „carne“, de la sud* până la nord.

5. Şi orice făpturăLit. „carne“ va cunoaşte că Eu, Domnul, Mi-am scos sabia din teacă; ea nu se va mai întoarce*».

6. Suspină* deci, fiu al omului, până ţi se vor frânge rărunchii, şi suspină cu amar înaintea ochilor lor.

7. Şi va fi aşa: când îţi vor zice: «De ce suspini?», vei zice: «Din cauza ştirii care vine; şi orice inimă se va topi şi toate mâinile* vor slăbi şi orice duh va lâncezi şi toţi genunchii se vor topi ca apa. Iată, vine; este aici!»“, zice Domnul Dumnezeu.

8. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

9. zicând: „Fiu al omului, profeţeşte şi spune: «Aşa zice Domnul». Spune:

«Sabia! Sabia* se ascute şi se şi lustruieşte.

10. Se ascute pentru înjunghiere, se lustruieşte ca să strălucească întocmai ca fulgerul.

Să ne bucurăm atunci, zicând: «Toiagul fiului meu dispreţuieşte orice lemn»?

11. Şi el a dat-o să fie lustruită ca să fie luată în mână. Sabia a fost ascuţită şi a fost lustruită ca să fie pusă în mâna celui* care va ucide».

12. Strigă şi urlă, fiu al omului! Pentru că ea va fi împotriva poporului Meu, va fi împotriva tuturor căpeteniilor lui Israel; ei sunt daţi sabiei împreună cu poporul Meu. De aceea, bate-te peste coapsă*!

13. Da, este o încercare*; şi ce dacă nici toiagul dispreţuitor nu va mai fi?“, zice Domnul Dumnezeu.

14. „Şi tu, fiu al omului, profeţeşte şi bate* din palmeLit. „palmă de palmă“; pentru că lovitura sabiei se va dubla a treia oară; este sabia celor ucişi, sabia care l-a ucis pe cel mareSau „este sabia celor răniţi de moarte; este sabia celui mare care este rănit de moarte“, care îi înconjoară* pe ei în mod deosebitSau „care este o spaimă pentru ei“.

15. Am pus sabia ameninţătoare împotriva tuturor porţilor lor, ca să li se topească inima şi să li se înmulţească poticnirile. Vai, este făcută* ca fulgerul, este ascuţită pentru înjunghiere!

16. Adună-ţi* puterile, mergi la dreapta, întoarce-te, mergi la stânga, ori încotro ţi se îndreaptă faţa!

17. Şi Eu voi bate* din palme şi-Mi voi potoli* furia: Eu, Domnul, am vorbit“.

18. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

19. zicând: „Şi tu, fiu al omului, fă-ţi două căi, pe unde să vină sabia împăratului Babilonului. Amândouă vor ieşi dintr-o singură ţară. Şi fă-ţi un semn arătătorLit. „o mână“, fă-l la capătul căii cetăţii.

20. Fă o cale pe care sabia să vină la Raba* fiilor lui Amon şi la Iuda, în Ierusalimul cel întărit.

21. Pentru că împăratul Babilonului a stat la răspântiaLit. mama“ drumului, la capătul celor două căi, ca să ghicească. El a scuturat săgeţile, a întrebat terafimiIdoli ai casei, a cercetat ficatul.

22. În dreapta lui era sorţulLit. „ghicirea“ pentru Ierusalim, ca să pună berbecii de dărâmare, să deschidă gura pentru măcel, să înalţe glasul cu strigăt* de război, să pună berbecii* de dărâmare împotriva porţilor, să ridice întărituri, să construiască turnuri de asediere.

23. Şi aceasta va fi o ghicire falsă în ochii lor, pentru cei care au făcutLit. „au jurat“ jurăminte*; dar el va aminti nelegiuireaSau „vina“, ca să fie prinşi“.

24. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Pentru că faceţi să fie amintită nelegiuirea voastră, întrucât fărădelegile voastre sunt descoperite, aşa că în toate faptele voastre se văd păcatele voastre, pentru că se aminteşte de voi, veţi fi prinşi cu mâna.

25. Şi ţie, cel necuratSau „cel rănit de moarte“, cel rău*, mai-mare al lui Israel, a cărui zi* a venit la timpul nelegiuirii de la sfârşit,

26. aşa zice Domnul Dumnezeu: «Scoateţi mitraSau „diadema“ şi luaţi coroana! Ce este nu va mai fiLit. „Aceasta nu va fi aceea (sau aceeaşi)“. Înălţaţi pe cel smerit* şi smeriţi pe cel înălţat!

27. O voi răsturna, o voi răsturna, o voi răsturna! Aceasta de asemenea nu va mai fi până nu va veni* acela căruia îi aparţine dreptatea, şi lui i-o voi da».

28. Şi tu, fiu al omului, profeţeşte şi spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu despre fiii lui Amon* şi despre ruşinea lor. Şi vei spune:

«Sabia! Sabia este scoasă! Ea este lustruită pentru măcel, ca să nimicească, să strălucească asemenea fulgerului,

29. pe când ei văd* pentru tine deşertăciune, pe când ei îţi ghicesc minciună, ca să te pună pe grumazul celor răi care sunt ucişi, cărora le-a venit ziua*, la timpul nelegiuirii sfârşitului.

30. Întoarce-o* în teacă! Te voi judeca în locul unde ai fost făcut, în ţara ta de naştere*.

31. Şi voi vărsa* asupra ta mânia Mea; voi sufla* asupra ta focul aprinderii Mele şi te voi da în mâna unor oameni violenţi, meşteri în nimicire.

32. Vei fi pentru foc, ca să fii mistuit. Sângele tău va fi în mijlocul ţării; nu vei mai fi amintit*, pentru că Eu, Domnul, am vorbit»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)