Ezechiel

Capitolul 30

Plângere pentru Egipt

1. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului, profeţeşte şi spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu:

«Urlaţi*! Vai, ce zi!

3. Pentru că ziua este aproape*, da, ziua Domnului este aproape, o zi de nori; va fi timpul naţiunilor.

4. Şi sabia va veni asupra Egiptului şi va fi nelinişte în EtiopiaEbr. „Cuş“, când cei ucişi vor cădea în Egipt şi mulţimea lui va fi luată* şi temeliile lui vor fi surpate*.

5. Etiopia şi Put şi Lud şi tot* poporul amestecatSau „Arabia“ şi Cub şi fiii ţării legământului vor cădea cu ei prin sabie».

6. Aşa zice Domnul: «Vor cădea şi cei care sprijină Egiptul; şi mândria puterii lui va fi coborâtă. De la* Migdol până la Siene vor cădea în el prin sabie», zice Domnul Dumnezeu.

7. «Şi vor fi pustiiţi* în mijlocul ţărilor pustiite, iar cetăţile lui vor fi în mijlocul cetăţilor pustiite.

8. Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când voi pune un foc în Egipt şi când vor fi sfărâmaţi toţi cei care-l ajutau.

9. În ziua aceea vor ieşi soli* dinaintea Mea în corăbii, ca să înspăimânte Etiopia cea fără grijă; şi va veni nelinişte asupra lorSau „va fi nelinişte în mijlocul lor“, ca în ziua Egiptului. Pentru că, iată, vine!»

10. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Voi face* să înceteze şi mulţimeaSau „bunăstarea“ Egiptului, prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.

11. El şi poporul lui împreună cu el, cei* mai nemiloşi dintre naţiuni, vor fi aduşi ca să distrugă ţara; şi îşi vor scoate săbiile împotriva Egiptului şi vor umple ţara de cei ucişi.

12. Şi voi seca* râurile şi voi vinde ţara* în mâna celor răi şi voi pustii ţara şi tot ce este în eaLit. „şi plinătatea ei“, prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!»

13. ✡ Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Voi nimici* şi idolii şi voi face să înceteze chipurile din NofMemfis; şi nu va mai fi* stăpânitor din ţara Egiptului; şi voi răspândi* groaza în ţara Egiptului!

14. Şi voi pustii Patrosul* şi voi pune un foc în Ţoan* şi voi împlini* judecăţi în NoTeba!

15. Şi Îmi voi vărsa furia asupra Sinului, cetăţuia Egiptului; şi voi nimici* mulţimea din No.

16. Şi voi pune un foc* în Egipt. Sinul va fi în mare chin şi No va fi despicat şi la Nof vor fi vrăjmaşi, în plină ziSau „în fiecare zi“.

17. Tinerii AvenuluiSau „On“ (Heliopolis) şi ai Pi-BesetuluiBubastis, în Egiptul de jos vor cădea prin sabie, iar aceste cetăţi se vor duce în captivitate.

18. Şi în Tahpanes* se va întuneca ziua când voi sfărâma acolo jugurile Egiptului şi mândria puterii lui va înceta în el; cât despre el, un nor îl va acoperi, iar fiicele lui se vor duce în captivitate.

19. Astfel voi împlini judecăţi în Egipt şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul»“.

20. Şi a fost aşa: în al unsprezecelea an, în luna întâi, în a şaptea zi a lunii, cuvântul Domnului a fost către mine,

21. zicând: „Fiu al omului, am frânt* braţul lui Faraon, împăratul Egiptului. Şi, iată, nu va fi legat* ca să se vindece, să-i pună un bandaj ca să-l lege, ca să-l facă tare, să ţină sabia“.

22. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, sunt împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, şi-i voi frânge* braţele, pe cel tare şi pe cel frânt, şi voi face să cadă sabia din mâna lui.

23. Şi voi împrăştia* pe egipteni printre naţiuni şi-i voi risipi prin felurite ţări.

24. Şi voi întări braţele împăratului Babilonului şi voi pune sabia Mea în mâna lui; şi voi frânge braţele lui Faraon, iar el va suspina înaintea lui cu gemetele celui rănit de moarte.

25. Şi voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea; şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului şi o va întinde* asupra ţării Egiptului.

26. Şi voi împrăştia* pe egipteni printre naţiuni şi-i voi risipi prin felurite ţări. Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)