Ezechiel

Capitolul 18

Fiecare moare pentru păcatele lui

1. ✸ Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Ce vreţi voi, care folosiţi proverbul acesta despreSau „în“ ţara lui Israel, zicând:

«Părinţii* au mâncat aguridă şi copiilor li s-au strepezit dinţii»?

3. Viu sunt Eu“, zice Domnul Dumnezeu, „că nu veţi mai folosi proverbul acesta în Israel!

4. Iată, toate sufletele sunt ale Mele; ca sufletulSau „viaţa“ tatălui, aşa şi sufletul fiului este al Meu; sufletul* care păcătuieşte, acela va muri.

5. Şi dacă un om este drept şi face judecată şi dreptate:

6. el n-a mâncat pe munţi*, nici nu şi-a ridicat ochii spre idolii casei lui Israel, nici n-a întinat-o* pe soţia aproapelui său, nici nu s-a apropiat de o femeie în timpul* necurăţiei ei

7. şi n-a asuprit* pe nimeni; a înapoiat datornicului garanţia* lui, n-a făcut nici o hoţie, a dat* pâinea lui celui flămând şi a acoperit cu o haină pe cel gol,

8. n-a împrumutat cu camătă*, nici n-a luat dobândă, şi-a retras mâna de la nedreptate, a făcut judecată* dreaptă între om şi om,

9. a umblat în rânduielile Mele şi a păzit judecăţile Mele, ca să lucreze cu credincioşie: el este drept; va trăi* negreşit“, zice Domnul Dumnezeu.

10. „Şi dacă a născut un fiu care este violentSau „tâlhar“, care varsă* sânge şi face vreunul din aceste lucruri,

11. şi nu face nici una din acele datorii,

ci a mâncat şi pe munţi şi a întinat-o pe soţia aproapelui său,

12. a asuprit pe sărac şi pe nevoiaş, a făcut hoţie, n-a înapoiat garanţia şi şi-a ridicat ochii spre idoli, a făcut* urâciune,

13. a împrumutat cu camătă şi a luat dobândă,

va trăi el oare? Nu va trăi! A făcut toate urâciunile acestea, va muri negreşit! Sângele* lui va fi asupra lui!

14. Dar, iată, dacă a născut un fiu care vede toate păcatele pe care le-a făcut tatăl lui şi ia seamaSau „se teme“ şi nu face unele ca acestea:

15. el n-a mâncat* pe munţi, nici nu şi-a ridicat ochii spre idolii casei lui Israel, n-a întinat pe soţia aproapelui său

16. şi n-a asuprit pe nimeni, nici n-a luat garanţieSau „n-a oprit garanţia“, nici n-a făcut hoţie; a dat pâinea lui celui flămând şi a acoperit cu o haină pe cel gol,

17. şi-a tras mâna de la cel sărac, n-a primit camătă, nici dobândă, a împlinit judecăţile Mele, a umblat în rânduielile Mele:

el nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său; va trăi negreşit.

18. Cât despre tatăl său, pentru că a practicat asuprirea, a furat de la fratele său şi a făcut în mijlocul poporului său ce nu era bine: iată, el va muri* în nelegiuirea lui!

19. Şi voi ziceţi: «De ce* nu poartă fiul nelegiuirea tatălui?» Dar fiul a făcut judecată şi dreptate, a păzit toate rânduielile Mele şi le-a făcut: el va trăi negreşit.

20. Sufletul* care păcătuieşte, acela va muri. Fiul* nu va purta nelegiuirea tatălui, nici tatăl nu va purta nelegiuirea fiului: dreptatea* celui drept va fi asupra lui şi răutatea* celui rău va fi asupra lui.

21. Şi cel rău, dacă* se va întoarce de la toate păcatele lui pe care le-a făcut şi va păzi toate rânduielile Mele şi va face judecată şi dreptate, va trăi negreşit; nu va muri.

22. Nici una* din fărădelegile pe care le-a făcut nu va fi amintită împotriva lui; va trăi în dreptatea lui pe care a făcut-o.

23. Am* Eu în adevăr vreo plăcere în moartea celui rău?“ zice Domnul Dumnezeu. „Nu mai degrabă în întoarcerea lui de la calea lui, ca să trăiască?

24. Şi când* cel drept se întoarce de la dreptatea lui şi face nedreptate şi face după toate urâciunile pe care le face cel rău, va trăi el? Nici una din faptele lui drepte* pe care le-a făcut nu va fi amintită; în necredincioşia lui pe care a lucrat-o şi în păcatul lui pe care l-a făcutLit. „prin care a păcătuit“, în ele va muri.

25. Şi voi ziceţi: «Calea* Domnului nu este dreaptăSau „egală“!» Ascultă acum, casă a lui Israel: Nu este calea Mea dreaptă? Oare nu căile voastre nu sunt drepte?

26. Când cel drept se întoarce de la dreptatea lui şi face nedreptate şi moare pentru ea, va muri în nedreptatea pe care a făcut-o.

27. Şi când cel rău se întoarce de la răutatea lui pe care a făcut-o şi face judecată şi dreptate, el îşi va păstra sufletul viu.

28. Pentru* că ia seama şi se întoarce de la toate fărădelegile lui pe care le-a făcut, va trăi negreşit, nu va muri.

29. Dar casa lui Israel zice: «Calea Domnului nu este dreaptă!» Casă a lui Israel, nu sunt căile Mele drepte? Oare nu căile voastre nu sunt drepte?

30. De aceea*, vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel“, zice Domnul Dumnezeu. „Întoarceţi-vă*, da, întoarceţi-vă de la toate fărădelegile voastre şi nelegiuirea nu vă va fi o piatră de poticnire!

31. Aruncaţi* de la voi toate fărădelegile voastre cu care v-aţi răzvrătit şi faceţi-vă rost de o inimă nouă* şi de un duh nou; pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel?

32. Pentru că Eu n-am nici o plăcere* în moartea celui care moare“, zice Domnul Dumnezeu, „de aceea, întoarceţi-vă şi trăiţi!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)