Ezechiel

Capitolul 28

Profeţie împotriva împăratului Tirului

1. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului, vorbeşte căpeteniei Tirului: Aşa zice Domnul Dumnezeu:

«Pentru că ţi s-a înălţat* inima şi ai zis: «Eu sunt un dumnezeuSau „Eu sunt Dumnezeu“, stau* pe scaunul lui Dumnezeu, în inima* mărilor!» (şi tu eşti om*, şi nu Dumnezeu) şi-ţi pui inimaSau „mintea“ ca inima lui Dumnezeu:

3. iată, tu eşti mai înţelept* decât Daniel! Nici o taină nu este ascunsă pentru tine;

4. prin înţelepciunea ta şi prin priceperea ta ţi-ai făcut avere şi ai adunat aur şi argint în vistieriile tale;

5. prin înţelepciunea* ta cea mare, prin negoţul tău ţi-ai înmulţit bogăţiile şi ţi s-a înălţat inima din cauza bogăţiilor tale».

6. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu:

«Pentru că ţi-ai pus inima ca inima lui Dumnezeu,

7. de aceea, iată, voi aduce asupra ta pe străini, pe cei mai nemiloşi* dintre naţiuni; şi ei îşi vor scoate săbiile împotriva frumuseţii înţelepciunii tale şi-ţi vor întina strălucirea.

8. Te vor coborî în groapă şi vei muri de moartea celor ucişi în inima mărilor.

9. Vei mai zice tu înaintea celui care te va ucide: «Eu sunt Dumnezeu»? Dar tu vei fi un om*, şi nu Dumnezeu, în mâna celui care te străpunge.

10. Vei muri de moartea celor necircumcişi*, de mâna străinilor,

pentru că Eu am vorbit»“, zice Domnul Dumnezeu.

11. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

12. zicând: „Fiu al omului, înalţă o plângere* asupra împăratului Tirului şi spune-i: Aşa zice Domnul Dumnezeu:

«Tu, care pecetluieşti măsura desăvârşirii, plin de înţelepciune* şi desăvârşit în frumuseţe,

13. tu erai în Eden*, grădina lui Dumnezeu; toate pietrele preţioase te împodobeauLit. „erau acoperitoarea ta“: sardonixul, topazul şi diamantul, crisolitul, onixul şi iaspisul, safirul, rubinul şi smaraldul şi aurul. Măiestria tobelor tale şi a flautelor tale era în tine; în ziua când ai fost făcut, ele erau pregătite.

14. Erai uns ca un heruvim* ocrotitorLit. „care acoperă“ şi aşa te-am rânduit; erai pe muntele* cel sfânt al lui Dumnezeu; umblai prin mijlocul pietrelor de foc.

15. Erai desăvârşit în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până când s-a găsit nedreptate în tine.

16. Prin belşugul negoţului tău ţi-au umplut lăuntrul cu violenţă şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat, ca necurat, de pe muntele lui Dumnezeu; şi te-am distrus, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor de foc!

17. Ţi s-a înălţat* inima din cauza frumuseţii tale; ţi-ai stricat* înţelepciunea din cauza strălucirii taleSau „cu strălucirea ta“; te-am aruncat la pământ, te-am dat înaintea împăraţilor ca să te privească.

18. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai profanat locaşurile tale sfinte; şi Eu am scos un foc din mijlocul tău; el te-a mistuit, şi te-am prefăcut în cenuşă* pe pământ, înaintea ochilor tuturor celor care te priveau.

19. Toţi cei care te cunosc între popoare vor fi uimiţi de tine; ai ajuns o groază şi niciodată nu vei mai fi*»“.

Profeţie împotriva Sidonului

20. ✸ Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

21. zicând: „Fiu al omului, îndreaptă-ţi* faţa spre Sidon* şi profeţeşte împotriva lui

22. şi spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu:

«Iată, sunt* împotriva ta, Sidonule, şi voi fi glorificat în mijlocul tău». Şi ei vor cunoaşte* că Eu sunt Domnul, când voi face judecăţi în el şi Mă voi sfinţi* în el.

23. Şi voi trimite ciuma* în el, şi sânge pe străzile lui; şi cei ucişi vor cădea în mijlocul lui prin sabia care va fi asupra lui din toate părţile. Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul.

24. Şi nu va mai fi pentru casa lui Israel nici un spin* care să rănească şi nici un mărăcine aducător de dureri printre toţi cei care erau în jurul lor, care îi dispreţuiau. Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul Dumnezeu.

25. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Când voi aduna* casa lui Israel dintre popoarele între care sunt împrăştiaţi şi voi fi sfinţit* în ei înaintea ochilor naţiunilor, atunci vor locui în ţara lor, pe care am dat-o robului Meu Iacov.

26. Şi vor locui* în ea în siguranţă şi vor construi* case şi vor planta* vii; şi vor locui în siguranţă, când Îmi voi fi împlinit judecăţile asupra tuturor celor din jurul lor care-i dispreţuiau. Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)