Ezechiel

Capitolul 4

Despre împresurarea Ierusalimului

1. „Şi tu, fiu al omului, ia-ţi o cărămidă şi pune-o înaintea ta şi desenează pe ea o cetate, Ierusalimul.

2. Şi ridică un asediu* împotriva ei şi construieşte întărituriSau „turnuri de asediere“ împotriva ei şi ridică un val împotriva ei şi pune tabere împotriva ei şi aşează berbeci împotriva ei de jur-împrejur.

3. Şi ia-ţi o placă de fier şi pune-o ca un zid de fier între tine şi cetate; şi îndreaptă-ţi faţa împotriva ei şi va fi asediată* şi o vei asedia; acesta va fi un semn* pentru casa lui Israel.

4. Şi tu, culcă-te pe coasta stângă şi pune nelegiuireaSau „vina“ casei lui Israel peste ea; după numărul zilelor cât vei sta culcat pe ea, vei purta nelegiuirea lor.

5. Şi Eu am rânduit peste tine anii nelegiuirii lor, după numărul zilelor, adică trei sute nouăzeci de zile; şi vei purta* nelegiuirea casei lui Israel.

6. Şi, când le vei împlini pe acestea, să te culci din nou, pe coasta dreaptă, şi vei purta nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile. Ţi-am rânduit o zi pentru fiecare an.

7. Şi-ţi vei îndrepta faţa spre asediul Ierusalimului; şi braţul tău va fi dezgolit şi vei profeţi împotriva lui.

8. Şi, iată, am pus* funii peste tine şi nu te vei întoarce de pe o coastă pe alta până nu vei împlini zilele asedierii tale.

9. Şi ia-ţi grâu, şi orz, şi fasole, şi linte, şi mei şi alac şi pune-le într-un vas; şi să-ţi faci pâine din ele, după numărul zilelor cât vei sta culcat pe coasta ta; vei mânca din ele trei sute nouăzeci de zile.

10. Şi hrana ta pe care o vei mânca va fi cu cântarul, douăzeci de sicliAproximativ 200 g pe zi; o vei mânca din când în când.

11. Şi apa o vei bea cu măsură, o şesime de hinAproximativ 600 ml; o vei bea din când în când.

12. Şi o vei mânca precum o turtă de orz, şi o vei coace înaintea ochilor lor cu fecalele care ies din om“.

13. Şi Domnul a zis: „Aşa îşi vor mânca fiii lui Israel pâinea, întinată*, printre naţiunile unde îi voi alunga“.

14. Şi eu am zis: „Vai, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu nu s-a întinat*, şi din tinereţea mea şi până acum n-am mâncat din ce a murit de la sine* sau din ce este sfâşiat, şi nici o carne necurată* n-a intrat în gura mea“.

15. Şi El mi-a zis: „Vezi, ţi-am dat balegă de bou în loc de fecale de om, şi-ţi vei coace pâinea pe ea“.

16. Şi mi-a zis: „Fiu al omului, iată, voi sfărâma în Ierusalim toiagul pâinii* şi vor mânca pâinea cu cântarul* şi cu îngrijorare şi vor bea apa cu măsură şi cu spaimă,

17. pentru că vor duce lipsă de pâine şi de apă şi vor fi uimiţi şi unii şi alţii şi vor pieri* înSau „din cauza“ nelegiuirea lor“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)