Ezechiel

Capitolul 8

Idolatria în templu

1. ✸ Şi a fost aşa: în anul al şaselea, în luna a şasea, în a cincea zi a lunii, pe când şedeam în casa mea şi bătrânii* lui Iuda şedeau înaintea mea, mâna* Domnului Dumnezeu a căzut acolo peste mine.

2. Şi am privit* şi iată o asemănare ca înfăţişarea focului! De la înfăţişarea coapselor lui în jos, foc; şi de la coapsele lui în sus, ca înfăţişarea unei străluciri, asemenea aramei* strălucitoare.

3. Şi El a întins* chipul unei mâini şi m-a apucat de o buclă a capului meu. Şi Duhul m-a ridicat* între pământ şi ceruri şi m-a adus* în viziunile lui Dumnezeu la Ierusalim, la intrarea porţii dinăuntru, care priveşte spre nord, unde era scaunul* idolului geloziei, care întărâtă* la gelozie.

4. Şi, iată, gloria Dumnezeului lui Israel era acolo, ca viziunea pe care o avusesem* în vale.

5. Şi El mi-a zis: „Fiu al omului, ridică-ţi acum ochii spre nord“. Şi mi-am ridicat ochii spre nord şi, iată, la nord de poarta altarului era idolul* acesta al geloziei, la intrare.

6. Şi El mi-a zis: „Fiu al omului, vezi ce fac ei, urâciunile cele mari pe care le face casa lui Israel aici, ca să Mă îndepărtez de locaşul Meu cel sfânt? Dar vei vedea şi alte urâciuni mari“.

7. Şi m-a adus la intrarea curţii; şi am privit şi iată o gaură în perete!

8. Şi El mi-a zis: „Fiu al omului, sapă acum în perete“. Şi am săpat în perete, şi iată o uşă.

9. Şi mi-a zis: „Intră şi vezi urâciunile cele rele pe care le fac ei aici“.

10. Şi am intrat şi am văzut; şi iată toate chipurile de târâtoare şi de animale urâcioase şi toţi idolii casei lui Israel zugrăviţiSau „gravaţi“ pe perete de jur-împrejur.

11. Şi şaptezeci* de bărbaţi dintre bătrânii casei lui Israel stăteau înaintea lor şi în mijlocul lor stătea Iaazania, fiul lui Şafan: fiecare bărbat era cu tămâietoarea lui în mâna lui; şi un nor gros de tămâie se înălţa.

12. Şi El mi-a zis: „Fiu al omului, ai văzut ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare bărbat în camerele lui cu chipuri? Pentru că ei zic: «Nu ne vede* Domnul! Domnul a părăsit ţaraSau „pământul“»“.

13. Şi mi-a zis: „Vei vedea şi alte urâciuni mari pe care le fac ei“.

14. Şi m-a adus la intrarea porţii* casei Domnului, care era spre nord; şi, iată, acolo şedeau nişte femei, plângându-l pe TamuzIdol sirian şi fenician, cunoscut şi ca Adonis.

15. Şi mi-a zis: „Ai văzut, fiu al omului? Vei vedea şi alte urâciuni mai mari decât acestea!“

16. Şi m-a adus în curtea interioară a casei Domnului; şi, iată, la intrarea templului Domnului, între pridvor* şi altar, erau vreo douăzeci şi cinci* de bărbaţi cu spatele* lor spre templul Domnului şi cu feţele lor spre răsărit; şi se închinau soarelui*, spre răsărit.

17. Şi mi-a zis: „Ai văzut, fiu al omului? Este puţin lucru pentru casa lui Iuda că fac urâciunile pe care le fac aici, încât au umplut ţara cu violenţă* şi mereu Mă provoacă la mânie? Şi, iată, ei îşi pun ramura la nas!

18. De aceea* şi Eu voi lucra cu furie; ochiul Meu* nu va cruţa, nici nu Mă voi îndura; şi când vor striga* în auzul Meu cu glas tare, nu-i voi asculta“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)