Ezechiel

Capitolul 22

Păcatele şi pedepsirea Ierusalimului

1. ✸ Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Şi tu, fiu al omului, vei judeca*, vei judeca tu cetatea* sângeroasă? Da, fă-o să cunoască toate urâciunile ei

3. şi spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Cetate care varsă sânge în mijlocul ei, ca să vină timpul ei, şi care face idoli împotriva ei însăşi, ca să se întineze,

4. te-ai făcut vinovată prin sângele tău pe care l-ai vărsat* şi te-ai întinat cu idolii tăi pe care i-ai făcut; şi ţi-ai apropiat zilele şi ai ajuns până la anii tăi. De aceea* te-am făcut de batjocură pentru naţiuni şi de râs pentru toate ţările.

5. Cei care sunt aproape şi cei care sunt departe de tine îşi vor bate joc de tine, cea cu nume întinat, plină de tulburare.

6. Iată, căpeteniile* lui Israel au fost în tine ca să verse sânge, fiecare după putereaLit. „braţul“ lui.

7. În tine au dispreţuit* ei pe tată şi pe mamă; în mijlocul tău au lucrat prin asuprireSau „prin stoarcere de bani“ (şi în v. 29) cu străinul*; în tine au nedreptăţit pe orfan şi pe văduvă.

8. Tu Mi-ai dispreţuit* lucrurile sfinte şi Mi-ai profanat* sabatele.

9. În tine au fost oameni defăimători*, ca să verse sânge; şi în tine* au mâncat pe munţi; în mijlocul tău au comis desfrâu;

10. în tine au descoperit* goliciunea tatălui lor; în tine s-au culcat cu cea care era în perioada* ei.

11. Şi unul a făcut urâciuni cu soţia* aproapelui său; şi celălalt a întinat-o prin necurăţie pe nora* lui, iar un altul a înjosit-o în tine pe sora* lui, pe fiica tatălui său.

12. În tine au luat mită* pentru vărsare de sânge; ai luat camătă* şi dobândă şi ai avut câştig necinstit de la aproapele tău prin asuprire şi pe Mine M-ai uitat*», zice Domnul Dumnezeu.

13. «Şi, iată, am bătut* din mânăLit. „am bătut din mâna Mea“ (ca semn de revoltă) la câştigul tău necinstit pe care l-ai făcut şi la vărsarea ta de sânge care a fost în mijlocul tău.

14. Va putea inima* ta să îndure, vor fi mâinile tale tari în zilele în care voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul, am vorbit* şi voi face.

15. Şi te voi împrăştia* printre naţiuni şi te voi risipi în felurite ţări şi-ţi voi mistui* necurăţia din tine.

16. Şi te vei întina prin tine însuţi înaintea ochilor naţiunilor şi vei cunoaşte* că Eu sunt Domnul»“.

17. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

18. zicând: „Fiu al omului, casa lui Israel a ajuns* pentru Mine ca o zgură; toţi sunt aramă şi cositor şi fier şi plumb în mijlocul cuptorului; au ajuns zgură de argint“.

19. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Pentru că toţi aţi ajuns zgură, de aceea, iată, vă voi aduna în mijlocul Ierusalimului.

20. Cum se adună argintul şi arama şi fierul şi plumbul şi cositorul în mijlocul cuptorului, ca să sufle focul asupra lor, să le topească, aşa vă voi aduna în mânia Mea şi în furia Mea şi vă voi pune acolo şi vă voi topi.

21. Da, vă voi aduna şi voi sufla* asupra voastră focul mâniei Mele şi vă veţi topi în mijlocul luiIerusalimului.

22. Cum se topeşte argintul în mijlocul cuptorului, aşa vă veţi topi voi în mijlocul lui şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, Mi-am vărsat* furia asupra voastră“.

23. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

24. zicând: „Fiu al omului, spune-i: «Tu eşti o ţară care nu s-a curăţit, peste care n-a plouat în ziua mâniei».

25. Este o uneltire* a profeţilorSau „a căpeteniilor“ lui în mijlocul lui, ca un leu care răcneşte sfâşiind prada; ei devorează* suflete, iau* bogăţii şi lucruri de preţ, înmulţesc văduvele lui în mijlocul lui.

26. Preoţii* lui încalcă legea Mea şi profanează* lucrurile Mele sfinte. Nu fac deosebire* între ce este sfânt şi ce nu este sfânt, nici nu fac cunoscut deosebirea între necurat şi curat, şi îşi ascund ochii de la sabatele Mele şi sunt profanat între ei.

27. Căpeteniile* lui în mijlocul lui sunt ca nişte lupi care sfâşie prada, ca să verse sânge, să piardă suflete, ca să aibă câştigLit. „ca să câştige câştig“ necinstit.

28. Şi profeţii* lui i-au tencuit cu var, văzând deşertăciune* şi ghicindu-le minciuni, spunând: «Aşa zice Domnul Dumnezeu!» şi Domnul n-a vorbit.

29. Poporul* ţării foloseşte asuprirea şi practică hoţia; da, asupresc* pe sărac şi pe nevoiaş, şi asupresc pe străin pe nedrept.

30. Şi am căutat* printre ei un om care să repare* zidul şi să stea la spărtură* înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o distrug, dar n-am găsit nici unul.

31. Şi Îmi voi vărsa* mânia asupra lor; îi voi mistui în focul mâniei Mele, voi aduce* calea lor asupra capului lor“, zice Domnul Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)