Ezechiel

Capitolul 41

Templul

1. Şi m-a adus* la templu şi a măsurat stâlpii, şase coţi în lăţime pe o parte şi şase coţi în lăţime pe cealaltă parte – lăţimea cortuluiAşa este în textul ebraic. Sept. „stâlpilor“, „pridvorului“ (JND).

2. Şi lăţimea intrării era de zece coţi şi laturileLit. „umerii“ intrării erau de cinci coţi de o parte şi de cinci coţi de cealaltă parte; şi a măsurat lungimea lui, patruzeci de coţi, şi lăţimea, douăzeci de coţi.

3. Şi a intrat înăuntru şi a măsurat stâlpul intrării, doi coţi, şi intrarea, şase coţi, şi lăţimea intrării, şapte coţi.

4. Şi a măsurat* lungimea lui, douăzeci de coţi, şi lăţimea, douăzeci de coţi, înaintea templului. Şi mi-a zis: „Aceasta este Sfânta Sfintelor“.

5. Şi a măsurat zidul casei, şase coţi; şi lăţimea fiecărei camere laterale, patru coţi, împrejurul casei, de fiecare parte.

6. Şi camerele* laterale erau câte trei, cameră peste cameră, şi aceasta de treizeci de ori; şi ele intrau în zidul pe care-l avea casa pentru camerele laterale, împrejur, ca să fie susţinute; dar ele nu erau susţinute în zidul casei.

7. Şi, pentru camerele laterale, lărgirea mergea împrejur, crescând în sus*; pentru că în jurul casei lărgimea camerelor creştea în sus, împrejurul casei; de aceea lărgimea casei era mai mare în sus şi astfel suia de la nivelul de jos la cel de sus prin cel din mijloc.

8. Şi am văzut la casă o înălţime împrejur: temeliile camerelor laterale, de o trestie* întreagă, şase coţi până la îmbinareLit. „până la subsuoară“; până la nivelul unde începeau camerele laterale.

9. Grosimea zidului, care era pentru camerele laterale din afară, era de cinci coţi, ca şi locul care era lăsat liber de-a lungul clădirii camerelor laterale care erau spre casăSau „care erau pe partea interioară“.

10. Şi între camere şi casă era o lărgime de douăzeci de coţi împrejurul casei, de fiecare parte.

11. Şi intrarea camerelor laterale era spre locul lăsat liber, o intrare spre nord şi o intrare spre sud; şi lăţimea spaţiului lăsat liber era de cinci coţi împrejur.

12. Şi clădirea care era în faţa locului despărţit, pe latura dinspre apus era lată de şaptezeci de coţi; şi zidul clădirii era gros de cinci coţi împrejur şi lungimea lui era de nouăzeci de coţi.

13. Şi a măsurat casa: o sută de coţi lungime; şi locul despărţit, şi clădirea, şi zidurile ei, o sută de coţi lungime;

14. şi lăţimea feţei casei şi a locurilor despărţiteErau două, câte unul de fiecare parte a casei spre răsărit, o sută de coţi.

15. Şi a măsurat lungimea clădirii din faţa locului despărţit care era în spatele ei, cu coridoarele ei de pe o parte şi de pe alta, o sută de coţi; şi templul dinăuntruSau „templul curţii interioare“, şi pridvoarele curţii.

16. Pragurile, şi ferestrele* îngrădite, şi coridoarele dimprejur, cele trei (dincolo de praguri era căptuşit cu lemn de jur-împrejur, şi de la pământ până la ferestre, şi ferestrele erau acoperite),

17. deasupra, peste intrare, chiar până la casa dinăuntru şi din afară şi tot zidul de jur-împrejur, pe dinăuntru şi pe dinafară, totul era după măsură.

18. Şi era făcut cu* heruvimi şi palmieri; şi un palmier era între doi heruvimi; şi heruvimul avea două feţe:

19. faţa de om* era spre palmierul dintr-o parte, şi faţa de leu tânăr spre palmierul din cealaltă parte; aşa era făcut pe toată casa de jur-împrejur.

20. De la pământ până deasupra intrării erau sculptaţi heruvimi şi palmieri, şi pe zidul templului.

21. Cât despre templu, uşorii uşii erau pătraţi; şi faţada locaşului sfânt avea aceeaşi înfăţişareSau „ca şi în faţa locaşului sfânt: aveau aceeaşi înfăţişare“.

22. Altarul* era din lemn, înalt de trei coţi, şi lungimea lui de doi coţi; şi coarnele lui şi lungimea lui şi pereţii lui erau din lemn. Şi mi-a zis: „Aceasta este masa* care este înaintea* Domnului“.

23. Şi templul* şi locaşul sfânt aveau două uşi.

24. Şi uşile aveau două canaturi, două canaturi pliante, două pentru o uşă şi două canaturi pentru cealaltă.

25. Şi erau sculptaţi pe ele, pe uşile templului, heruvimi şi palmieri, aşa cum erau sculptaţi pe ziduri; şi era un portalSau „prag“, „trepte“ de lemn pe faţada pridvorului, în afară,

26. şi ferestre* îngrădite şi palmieri, pe o parte şi pe cealaltă parte pe laturileSau „umerii“ pridvorului, şi camerele laterale ale casei şi portalurile.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)