Ezechiel

Capitolul 36

Restabilirea lui Israel

1. „Şi tu, fiu al omului, profeţeşte munţilor* lui Israel şi spune: Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului!

2. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Pentru că* vrăjmaşul a zis împotriva voastră: «Ha, ha!» şi: «Înălţimile* cele vechi au ajuns în stăpânireaSau „moştenirea“* noastră!»

3. de aceea, profeţeşte şi spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Da, pentru că v-au pustiit şi v-au înghiţitLit. „au râvnit mult după voi“ din toate părţile, ca să fiţi o stăpânire pentru rămăşiţa naţiunilor, şi sunteţi luaţi* pe buzele vorbăreţilorLit. „luaţi pe buza limbii“ şi de batjocura poporului,

4. de aceea, munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu». Aşa zice Domnul Dumnezeu munţilor şi dealurilor, pâraielorSau „vâlcelelor“ şi văilor, şi dărâmăturilor pustiite şi cetăţilor părăsite, care au ajuns de pradă* şi de râs* pentru rămăşiţa naţiunilor care sunt împrejur;

5. de aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Cu adevărat, în* focul geloziei Mele am vorbit împotriva rămăşiţei naţiunilor şi împotriva întregului Edom, care şi-au însuşit* ţara Mea ca stăpânire, cu bucuria întregii lor inimi, cu dispreţ în suflet ca s-o ia în stăpânire ca pradăSau „s-o jefuiască prin jaf“».

6. Profeţeşte deci despre ţara lui Israel şi spune munţilor şi dealurilor, pâraielor şi văilor: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, am vorbit în gelozia Mea şi în furia Mea, pentru că aţi purtat* batjocura naţiunilor».

7. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Mi-am ridicat* mâna, zicând: Îşi vor purta ruşinea naţiunile care sunt în jurul vostru!

8. Şi voi, munţi ai lui Israel, veţi da crengi şi veţi face rod pentru poporul Meu Israel; pentru că eleCrengile şi roadele vor veni curând.

9. Pentru că, iată, Eu sunt pentru voi şi Mă voi întoarce la voi şi veţi fi lucraţi şi veţi fi semănaţi.

10. Şi voi înmulţi oamenii pe voi, toată casa lui Israel, toată! Şi cetăţile vor fi locuite şi locurile pustii* vor fi zidite.

11. Şi voi înmulţi* pe voi oamenii şi animalele şi se vor înmulţi şi vor rodi şi vă voi face să fiţi locuiţi ca în timpurile voastre de mai înainte, da, o voi face mai bine decât la începuturile voastre; şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul.

12. Şi voi face să umble pe voi oameni, chiar poporul Meu Israel. Şi te vor stăpâni* şi vei fi moştenirea lor, şi de acum nu-i vei mai lipsi* de copii».

13. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Pentru că ei vă zic: «Tu* eşti o ţară care mănânci pe oameni şi ţi-ai lipsit naţiunea de copii!»,

14. de aceea nu vei mai mânca oameni, nici nu-ţi vei mai lipsi naţiunea de copiiSau „nu vei mai face să cadă naţiunea ta“», zice Domnul Dumnezeu.

15. «Nici nu te voi mai face* să auzi dispreţul naţiunilor. Şi nu vei mai purta batjocura popoarelor, nici nu vei mai face să cadă naţiunea ta»“, zice Domnul Dumnezeu.

16. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

17. zicând: „Fiu al omului, când casa lui Israel locuia în ţara lor, ei au întinat-o* prin calea lor şi prin faptele lor. Calea lor a fost înaintea mea ca necurăţia* unei femei în perioada ei.

18. Şi Mi-am vărsat furia asupra lor pentru sângele* pe care l-au vărsat în ţară şi pentru că au întinat-o cu idolii lor.

19. Şi i-am împrăştiat* printre naţiuni şi au fost risipiţi prin felurite ţări; i-am judecat* după calea lor şi după faptele lor.

20. Şi când au ajuns la naţiunile la care s-au dus, ei au profanat* Numele Meu cel sfânt, când se zicea despre ei: «Aceştia sunt poporul Domnului şi au ieşit din ţara Lui».

21. Dar M-am îndurat pentru Numele* Meu cel sfânt pe care l-a profanat casa lui Israel printre naţiunile la care s-au dus.

22. De aceea, spune casei lui Israel: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Nu pentru voi, casă a lui Israel, fac Eu aceasta, ci pentru Numele* Meu cel sfânt, pe care l-aţi profanat printre naţiunile la care v-aţi dus.

23. Şi voi sfinţi Numele Meu cel mare care a fost profanat printre naţiuni, pe care l-aţi profanat în mijlocul lor. Şi naţiunile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul», zice Domnul Dumnezeu, «când voi fi sfinţit* în voi înaintea ochilor lorUnele manuscrise. „voştri“.

24. Şi vă voi lua* dintre naţiuni şi vă voi aduna din toate ţările şi vă voi aduce în ţara voastrăSau „pe pământul vostru“

25. şi voi stropi* peste voi apă curată şi veţi fi curaţi. Vă voi curăţi* de toate necurăţiile voastre şi de toţi idolii voştri.

26. Şi vă voi da* o inimă nouă şi voi pune un duh nou în voi; şi voi lua inima de piatră din carnea voastră şi vă voi da o inimă de carne.

27. Şi voi pune Duhul* Meu în voi şi vă voi face să umblaţi în rânduielile Mele şi să păziţi judecăţile Mele şi să le faceţi.

28. Şi veţi locui* în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri şi-Mi* veţi fi popor şi Eu vă voi fi Dumnezeu.

29. Şi vă voi salva* din toate necurăţiile voastre; şi voi chema* grâul şi-l voi înmulţi şi nu voi trimite* foametea peste voi.

30. Şi voi înmulţi* rodul pomilor şi venitul câmpului, ca să nu mai purtaţi ruşinea foametei printre naţiuni.

31. Şi vă veţi aminti* de căile voastre rele şi de faptele voastre care nu erau bune; şi vă va fi scârbă* de voi înşivă pentru nelegiuirile voastre şi pentru urâciunile voastre.

32. Nu* pentru voi fac Eu aceasta», zice Domnul Dumnezeu, «să ştiţi. Ruşinaţi-vă şi roşiţi pentru căile voastre, casă a lui Israel!»

33. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «În ziua când vă voi curăţi de toate nelegiuirile voastre, voi face şi cetăţile să fie locuite şi dărâmăturile să fie reconstruite.

34. Şi pământul pustiit va fi lucrat, în loc să fie un pustiu înaintea ochilor tuturor trecătorilor.

35. Şi vor zice: «Ţara aceasta care a fost pustiită a ajuns ca grădina Edenului*; şi cetăţile cele dărâmate şi pustiite şi surpate sunt întărite şi locuite».

36. Şi naţiunile care vor rămâne în jurul vostru vor cunoaşte că Eu, Domnul, am reconstruit locurile surpate şi am plantat ce era pustiit: Eu*, Domnul, am vorbit, şi voi face».

37. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Voi mai fi căutat* de casa lui Israel, ca să le fac acest lucru; le voi înmulţi* oamenii ca pe o turmă.

38. Ca turma cea sfântă, ca turma Ierusalimului, în adunările lui de sărbătoare, aşa vor fi umplute cetăţile pustiite cu turme de oameni. Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul».Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)