Ezechiel

Capitolul 14

Împotriva celor care se alipesc de idoli

1. ✸ Şi unii dintre bătrânii lui Israel au venit* la mine şi s-au aşezat înaintea mea.

2. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

3. zicând: „Fiu al omului, bărbaţii aceştia şi-au înălţat idolii în inima lor şi au pus piatra de poticnire* a nelegiuirii lor înaintea feţei lor: să fiu* Eu întrebat de ei?

4. De aceea, vorbeşte-le şi spune-le: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Orice om din casa lui Israel care îşi va înălţa idoli în inima lui şi va pune piatra de poticnire a nelegiuirii lui înaintea feţei lui şi va veni la profet, Eu, Domnul, îi voi răspunde potrivit cu aceastaSau „celui care vine“, după mulţimea idolilor săi,

5. ca să prind casa lui Israel prin însăşi inima lor, pentru că toţi s-au înstrăinat de Mine prin idolii lor».

6. De aceea, spune casei lui Israel: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la idolii voştri şi întoarceţi-vă feţele de la toate urâciunile* voastre!

7. Pentru că orice om din casa lui Israel şi dintre străinii care locuiesc temporar în Israel, care se va despărţi de Mine şi îşi va înălţa idolii în inima lui şi va pune piatra de poticnire a nelegiuirii lui înaintea feţei lui şi va veni la profet, ca să Mă întrebe prin el, Eu, Domnul, îi voi răspunde prin Mine Însumi.

8. Şi Îmi voi îndrepta* faţa împotriva omului aceluia şi-l voi face pustiuUnele traduceri omit „pustiu“, ca un semn* şi ca un proverbLit. „ca semn şi ca proverbe“, şi-l voi nimici din mijlocul poporului Meu; şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul.

9. Şi dacă profetul va fi amăgit şi va spune un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit* pe profetul acela; şi-Mi voi întinde mâna împotriva lui şi-l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel.

10. Şi ei îşi vor purta nelegiuireaSau „pedeapsa nelegiuirii“; nelegiuirea profetului va fi la fel ca nelegiuirea celui care întreabă,

11. pentru ca să nu se mai abată* de la Mine casa lui Israel şi să nu se mai întineze prin toate fărădelegile lor. Şi ei Îmi vor fi popor* şi Eu le voi fi Dumnezeu»“, zice Domnul Dumnezeu.

Dreptatea pedepselor Domnului

12. ✸ Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

13. zicând: „Fiu al omului, când o ţară va păcătui împotriva Mea, lucrând cu necredincioşie, şi-Mi voi întinde mâna asupra ei şi-i voi sfărâma toiagul* pâinii şi voi trimite asupra ei foametea şi voi nimici din ea pe om şi pe animal,

14. chiar dacă ar fi* în mijlocul ei aceşti trei bărbaţi, Noe, Daniel şi Iov, ei şi-ar scăpa numai propriile lor suflete prin dreptatea* lor“, zice Domnul Dumnezeu.

15. „Dacă voi face să treacă prin ţară fiare sălbatice* şi o vor lipsi de popor şi va ajunge un pustiu, încât nimeni să nu poată trece prin ea din cauza fiarelor,

16. chiar dacă ar fi aceşti trei bărbaţi în mijlocul ei, viu sunt Eu“, zice Domnul Dumnezeu, „ei n-ar scăpa nici pe fii, nici pe fiice; numai ei ar fi scăpaţi şi ţara ar ajunge un pustiu.

17. Sau dacă voi aduce* sabia asupra ţării aceleia şi voi zice: «Sabie, treci prin ţară!» şi voi nimici* din ea pe om şi pe animal

18. şi ar fi aceşti trei bărbaţi în mijlocul ei, viu sunt Eu“, zice Domnul Dumnezeu, „ei n-ar scăpa nici pe fii, nici pe fiice, ci numai ei înşişi ar fi scăpaţi.

19. Sau dacă voi trimite ciumă* în ţara aceea şi Îmi voi vărsa* furia asupra ei în vărsare de sânge, ca să nimicesc din ea pe om şi pe animal,

20. şi ar fi* în mijlocul ei Noe, Daniel şi Iov, viu sunt Eu“, zice Domnul Dumnezeu, „ei n-ar scăpa nici pe fiu, nici pe fiică; numai propriile lor suflete ar scăpa prin dreptatea lor“.

21. Pentru că aşa zice Domnul Dumnezeu: „Cu cât mai mult, când voi trimite* asupra Ierusalimului cele patru judecăţi cumplite ale Mele: sabia şi foametea şi fiarele sălbatice şi ciuma, ca să nimicesc din el pe om şi pe animal!

22. Dar, iată, vor rămâne* în el cei care scapă, care vor fi scoşi din el: fii şi fiice. Iată, ei vor ieşi la voi şi veţi vedea calea* lor şi faptele lor şi veţi fi mângâiaţi pentru răul pe care l-am adus asupra Ierusalimului cu privire la tot ce am adus asupra lui.

23. Şi ei vă vor mângâia când veţi vedea calea lor şi faptele lor şi veţi cunoaşte că nu fără* temei am făcut tot ce am făcut în el“, zice Domnul Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)