Ezechiel

Capitolul 32

Plângere pentru Faraon

1. Şi a fost aşa: în al doisprezecelea an, în a douăsprezecea lună, în întâia zi a lunii, cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului, înalţă o plângere* pentru Faraon, împăratul Egiptului, şi spune-i:

«Semănai* cu un leu tânăr printre naţiuni şi erai* ca un balaur în măriSau „ape“, expresie folosită deseori pentru râuri mari; şi te aruncai în râurile tale şi tulburai* apele cu picioarele tale şi le murdăreai râurile».

3. ✡ Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Îmi voi întinde şi Eu plasa* peste tine, cu o mulţime de multe popoare, şi ele te vor trage în plasa Mea.

4. Şi te voi lăsaSau „te voi împrăştia“* pe pământ, te voi azvârli pe faţa câmpului şi voi face să se aşeze* pe tine toate păsările cerurilor; şi voi sătura cu tine fiarele întregului pământ.

5. Şi voi azvârli carnea ta pe munţi* şi voi umple văile cu mormanul tău de oase.

6. Şi cu sângele tău voi adăpa ţara în care înoţi, chiar până la munţi; şi pâraieleSau „râpele“ se vor umple cu tine.

7. Şi, când te voi stinge, voi acoperi* cerurile şi voi întuneca stelele. Voi acoperi soarele cu un nor şi luna nu-şi va mai da lumina.

8. Voi face să se întunece deasupra ta toţi luminătorii strălucitoriLit. „luminătorii de lumină“ ai cerurilor şi voi aduce întuneric peste ţara ta», zice Domnul Dumnezeu.

9. «Şi voi tulbura inima multor popoare, când voi aduce ştirea despre nimicirea ta printre naţiuni, în ţările pe care nu le-ai cunoscut.

10. Şi voi face ca multe popoare să se îngrozească* de tine şi împăraţii lor vor tremura de groază din cauza ta, când Îmi voi învârti sabia înaintea lor. Şi vor tremura* în orice clipă, fiecare pentru viaţa lui, în ziua căderii tale».

11. ✡ Pentru că aşa* zice Domnul Dumnezeu: «Sabia împăratului Babilonului va veni asupra ta.

12. Prin săbiile celor viteji voi face să cadă mulţimea ta: ei toţi sunt cei nemiloşi* ai naţiunilor. Şi vor prăda* mândria Egiptului şi toată mulţimea lui va fi nimicită.

13. Şi voi nimici toate animalele lui, de lângă apele cele mari; şi nici picior* de om nu le va mai tulbura, nici copite despicate de animale nu le vor mai tulbura.

14. Atunci voi face apele lor liniştiteSau „limpezi“ şi voi face să curgă râurile lor ca untdelemnul», zice Domnul Dumnezeu.

15. «Când voi face ţara Egiptului un pustiu, iar ţara va fi lăsată pustie de tot ce este în eaLit. „de plinătatea ei“, când voi lovi pe toţi cei care locuiesc în ea, atunci vor cunoaşte* că Eu sunt Domnul.

16. Aceasta este o plângere; şi aşa îl vor plânge*; fiicele naţiunilor o vor spune plângând; o vor spune plângând pentru Egipt şi pentru toată mulţimea lui»“, zice Domnul Dumnezeu.

17. Şi a fost aşa: în al doisprezecelea an, în a cincisprezecea zi a lunii, cuvântul Domnului a fost către mine,

18. zicând: „Fiu al omului, suspină pentru mulţimea Egiptului; şi aruncă-i* jos, pe ea şi pe fiicele naţiunilor măreţe, în părţile cele mai de jos ale pământului, cu cei care coboară în groapă.

19. «Pe cine* întreci tu în frumuseţe? Coboară* şi culcă-te între cei necircumcişi!»

20. Vor cădea în mijlocul celor ucişi de sabie; sabia a fost datăîmpăratul Babilonului (vezi Cap. 31.11)! Trageţi-l afară, pe el şi toate mulţimile lui!

21. Cei puternici* dintre viteji, împreună cu cei care l-au ajutat, îi vor vorbiSau „vor vorbi despre el“ din mijlocul Locuinţei morţilor: «Au coborât, sunt culcaţi, cei necircumcişi, ucişi de sabie».

22. Acolo este Asiria* şi toată mulţimea ei; mormintele ei sunt în jurul ei; toţi ucişi, căzuţi prin sabie.

23. Mormintele* lor sunt puse în laturile gropii, iar mulţimea ei este împrejurul mormântului ei; toţi ucişi, căzuţi prin sabie, ei care răspândeau* groaza în ţaraSau „pe pământul“ celor vii.

24. Acolo este ElamulProvincie persană cu capitala la Susa* şi toată mulţimea lui, în jurul mormântului său, toţi ucişi, căzuţi prin sabie; ei au coborât* necircumcişi în părţile cele mai de jos ale pământului, ei care răspândeau* groaza în ţara celor vii. Totuşi ei şi-au purtat ruşinea cu cei care coboară în groapă.

25. I s-a pus un pat în mijlocul celor ucişi, cu toată mulţimea lui. Mormintele lor sunt în jurul lui, toţi necircumcişi, ucişi de sabie, deşi groaza de ei era răspândită în ţara celor vii; şi şi-au purtat ruşinea cu cei care coboară în groapă; el este pus în mijlocul celor ucişi.

26. Acolo sunt Meşec*, Tubal şi toată mulţimea lor, mormintele lor sunt în jurul lor; toţi necircumcişi*, ucişi de sabie, deşi răspândeau groaza în ţara celor vii.

27. Şi ei nu sunt culcaţi* cu cei viteji, căzuţi dintre cei necircumcişi, care au coborât în Locuinţa morţilor cu armele lor de război şi ale căror săbii sunt puse sub capetele lor, şi ale căror nelegiuiri sunt asupra osemintelor lor, deşi ei erau groaza celor viteji în ţara celor vii.

28. Vei fi şi tu zdrobit în mijlocul celor necircumcişi şi vei fi culcat cu cei ucişi cu sabia.

29. Acolo este Edomul, împăraţii lui şi toate căpeteniile lui, care, în puterea lor, sunt puşi cu cei ucişi de sabie: sunt culcaţi cu cei necircumcişi şi cu cei care coboară în groapă.

30. Acolo* sunt cei unşi de la nord, ei toţi şi toţi sidonienii* care au coborât cu cei ucişi, ruşinaţi de groaza pe care o răspândeau prin puterea lor; şi sunt culcaţi, necircumcişi, cu cei ucişi de sabie, şi îşi poartă ruşinea cu cei care coboară în groapă.

31. Faraon îi va vedea şi se va mângâia* pentru toată mulţimea lui, da, Faraon şi toată oştirea lui, ucişi de sabie“, zice Domnul Dumnezeu.

32. „Pentru că Eu am răspândit groaza MeaSau „Eu am pus groaza de el“ în ţara celor vii, şi el va fi culcat în mijlocul celor necircumcişi, cu cei ucişi de sabie, Faraon şi toată mulţimea lui“, zice Domnul Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)