Ezechiel

Capitolul 6

Pustiirea ţării pline de idoli

1. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului*, îndreaptă-ţi faţa împotriva munţilor* lui Israel şi profeţeşte împotriva lor

3. şi spune: «Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu. Aşa zice Domnul Dumnezeu către munţi şi către dealuri, către pâraieSau „văgăuni“ şi către văi: Iată, Eu voi aduce o sabie asupra voastră şi voi nimici* înălţimile voastre.

4. Şi altarele voastre vor fi pustiite şi stâlpii voştri închinaţi soareluiAltare de ars tămâie lui Baal vor fi sfărâmaţi şi voi arunca* pe cei ucişi ai voştri înaintea idolilorCuvântul ebr. pentru „idol“ arată un mare dispreţ: „buştean“, „buturugă“ voştri.

5. Şi voi pune trupurile moarte ale fiilor lui Israel înaintea idolilor lor şi voi împrăştia osemintele voastre în jurul altarelor voastre.

6. În toate aşezările voastre, cetăţile vor fi pustiite şi înălţimile vor fi părăsite, încât altarele voastre vor fi pustiite şi părăsiteSau „îşi vor purta vina“; şi idolii voştri vor fi sfărâmaţi şi vor înceta, şi stâlpii voştri închinaţi soarelui vor fi tăiaţi şi lucrările voastre vor fi şterse.

7. Şi cei ucişi vor cădea în mijlocul vostru şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul.

8. Dar voi lăsa* o rămăşiţă, pentru că veţi avea pe unii care vor scăpa de sabie printre naţiuni, când veţi fi împrăştiaţi prin felurite ţări.

9. Şi cei scăpaţi ai voştri îşi vor aminti de Mine printre naţiunile unde vor fi duşi captivi, când le voi zdrobi* inimaSau „pentru că sunt zdrobit de inima lor“ adulteră, care s-a abătut de la Mine, şi ochii* lor, care au curvit după idolii lor; şi le va fi silă* de ei înşişi din cauza relelor pe care le-au făcut prin toate urâciunile lor.

10. Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul». Nu în zadar am zisSau „vor cunoaşte că Eu, Domnul, nu în zadar am zis“ că le voi face răul acesta“.

11. Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Bate cu mâna* şi loveşte cu piciorul şi spune: «Vai!» pentru toate urâciunile nelegiuirilor casei lui Israel! Pentru că ei vor cădea* prin sabie, prin foamete şi prin ciumă.

12. Cel care este departe va muri de ciumă şi cel care este aproape va cădea prin sabie şi cel care va fi lăsat şi va fi împresurat va muri de foamete; şi Îmi voi potoli* furia asupra lor.

13. Şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul, când cei ucişi ai lor vor fi printre idolii lor în jurul altarelor lor, pe orice deal înalt*, pe toate vârfurile* munţilor şi sub orice* copac verde şi sub orice terebint stufos, în locurile unde aduceau miresme plăcute tuturor idolilor lor.

14. Şi-Mi voi întinde* mâna asupra lor şi voi preface ţara într-un pustiu; şi va fi mai părăsită decât pustiul Dibla*, în toate aşezările lor; şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)