Ezechiel

Capitolul 7

Venirea nenorocirii

1. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Şi tu, fiu al omului“, aşa zice Domnul Dumnezeu către ţara lui Israel: „Un sfârşit*! Vine sfârşitul peste cele patru colţuri ale ţării!

3. Acum sfârşitul este asupra ta şi voi trimite mânia Mea asupra ta şi te voi judeca* după căile tale şi voi aduce asupra ta toate urâciunile tale.

4. Şi ochiul Meu nu te va cruţa*, nici nu Mă voi îndura, ci voi aduce căile tale asupra ta şi urâciunile tale vor fi în mijlocul tău; şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul“.

5. Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Un rău! Un singur rău! Iată, a venit!

6. A venit sfârşitul! A venit sfârşitul! Se trezeşte împotriva ta; iată, vine!

7. Ţi-a venit rândul*, locuitor al ţării! A venit timpul*, s-a apropiat ziua – învălmăşeala, şi nu strigătul de bucurie din munţi!

8. Acum, îndată Îmi voi vărsa furia asupra ta şi Îmi voi potoli mânia* împotriva ta şi te voi judeca* după căile tale şi voi aduce asupra ta toate urâciunile tale.

9. Şi ochiul* Meu nu va cruţa, nici nu Mă voi îndura; îţi voi răsplăti după căile tale, şi urâciunile tale vor fi în mijlocul tău; şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul care lovesc.

10. Iată ziua, iată, a venit! Rândul ţi-a venitLit. „a ieşit“! ToiagulToiagul pedepsei a înflorit, mândria e în plină floare!

11. Violenţa* s-a înălţat ca să fie un toiag al răutăţii! Nu rămâne nimic din ei, nici din mulţimea lor, nici din bogăţiile lor, nici din strălucirea din mijlocul lorSau „nici nu se va plânge pentru ei“.

12. A venit timpul, s-a apropiat ziua! Să nu se bucure* cel care cumpără şi să nu se jelească cel care vinde! Pentru că este o mânie arzătoare împotriva întregii ei mulţimi.

13. Pentru că cel care vinde nu se va întoarce la ceea ce a vândut, chiar dacă va fiLit. „vor fi“ în viaţă printre cei vii. Pentru că viziunea este cu privire la întreaga ei mulţime; nu se va schimbaSau „nu se va întoarce“; şi nimeni nu-şi va asiguraSau „nu-şi va întări“ viaţa prin nelegiuirea lui.

14. Ei au sunat din trâmbiţă şi au pregătit totul, dar nimeni nu merge la luptă; pentru că mânia Mea este peste întreaga ei mulţime.

15. Afară* este sabia şi înăuntru ciuma şi foametea. Cel care este la câmp va muri prin sabie şi pe cel care este în cetate îl vor mânca foametea şi ciuma.

16. Dar fugarii* lor vor scăpa şi vor fi pe munţi ca porumbeii văilor, văitându-se toţi, fiecare pentru nelegiuirea lui.

17. Toate mâinile* vor slăbiLit. „vor atârna“ şi toţi genunchii se vor topiLit. „se vor duce“ ca apa.

18. Şi se vor încinge* cu sac şi-i va acoperi groaza*. Şi ruşine va fi pe toate feţele, şi chelie pe toate capetele lor.

19. Îşi vor arunca argintul pe străzi şi aurul lor va fi ca un lucru necurat. Argintul* lor şi aurul lor nu vor putea să-i scape în ziua mâniei Domnului. Nu le vor sătura sufletele, nici nu le vor umple pântecele. Pentru că aceasta a fost piatra de poticnire* a nelegiuirii lor.

20. Şi a pus în măreţie frumoasa Lui podoabă; dar ei au făcut* în eaSau „din frumoasa Lui podoabă, el (poporul) a făcut mândria lui; şi ei au făcut din ea“ chipurile urâciunilor lor şi lucrurile lor dezgustătoare. De aceea Eu le-am făcut-o ca un lucru necurat.

21. Şi am dat-o de pradă în mâna străinilor şi de jaf celor răi ai pământului; şi ei o vor întina.

22. Şi-Mi voi întoarce faţa de la ei; şi ei vor întina locul Meu ascunsSau „comoara mea“; şi cei violenţiSau „tâlharii“ vor intra în el şi-l vor întina.

23. Fă lanţul, pentru că ţara* este plină de crime sângeroase şi cetatea este plină de violenţă.

24. De aceea voi aduce pe cele mai rele dintre naţiuni şi le vor stăpâni casele; şi voi face să înceteze mândria celor puternici, şi locaşurile lor sfinte vor fi întinate.

25. Vine nimicirea! Şi vor căuta pace, dar ea nu va fi.

26. Va veni nenorocire peste* nenorocire şi va fi zvon peste zvon; şi vor cere* o viziune de la un profet; dar legea va pieri de la preot şi sfatul de la cei bătrâni.

27. Împăratul va jeli şi căpetenia se va îmbrăca în spaimă şi mâinile poporului ţării vor tremura; le voi face după calea lor şi cu judecăţile lor îi voi judeca; şi vor cunoaşte* că Eu sunt Domnul“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)