Ezechiel

Capitolul 27

Cântare de jale pentru Tir

1. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Şi tu, fiu al omului, înalţă o plângereSau „cântare de jale“* pentru Tir.

3. Şi spune Tirului: «Tu, cel care locuieşti* la intrările mării şi faci negoţ* cu popoarele din multe insule, aşa zice Domnul Dumnezeu:

«Tirule, tu ai zis: Eu* sunt desăvârşit* în frumuseţe!

4. Hotarele tale sunt în inima mărilor, ziditorii tăi ţi-au desăvârşit frumuseţea.

5. Din chiparoşi din SenirNume dat de amoriţi muntelui Hermon (Deut.3.9)* ţi-au construit toată lemnăria; au luat cedri din Liban ca să facă pentru tine catarge.

6. Din stejarii Basanului ţi-au făcut vâslele; ţi-au făcut punteaSau „băncile“ din fildeş prins în tisăSau „larice“, din insulele* ChitimuluiSau „Ciprului“.

7. Pânzele tale erau din in subţire cu broderie*, din Egipt, şi-ţi erau ca steag; acoperământul tău era din material albastru şi purpură, din insulele Elişei.

8. Locuitorii Sidonului şi ai Arvadului erau vâslaşii tăi; înţelepţii tăi care erau în tine, Tirule, erau cârmacii tăi.

9. Bătrânii* GhebaluluiProbabil „Biblos“ şi înţelepţii luiSau „oamenii lui pricepuţi“ erau în tine reparându-ţi spărturile; toate corăbiile mării cu marinarii lor erau în tine ca să facă schimb cu tine.

10. Persia şi Lud şi PutLibia* erau în oştirea ta, bărbaţii tăi de război; ei îşi atârnau în tine pavăza şi coiful; ei îţi dădeau strălucire.

11. Fiii Arvadului cu oştirea ta erau pe zidurile tale de jur-împrejur, şi gamadimiiSau „luptătorii“ erau în turnurile tale; îşi atârnau pavezele pe zidurile tale de jur-împrejur; ei îţi desăvârşeau frumuseţea.

12. Tarsisul* făcea negoţ cu tine, datorită belşugului tuturor bunurilor; cu argint, fier, cositor şi plumb îţi aprovizionau pieţele.

13. IavanulGrecia*, Tubalul şi MeşeculTriburi între Marea Neagră şi Marea Caspică erau negustorii tăi: furnizau pentru schimb sufletele oamenilorSau „furnizau pentru schimb sclavi“ şi vase de aramă*.

14. Cei din casa TogarmeiProbabil Armenia* îţi aprovizionau pieţele cu cai şi călăreţi şi catâri.

15. Fiii Dedanului* erau negustorii tăi; multe insule erau târgul mâinii tale, aduceau la tine ca plată colţi de fildeş şi abanos.

16. SiriaPopor din Siria şi Mesopotamia; unii „Edom“ făcea negoţ cu tine datorită mulţimii produselor tale: ei îţi aprovizionau pieţele cu smaralde, purpură şi lucruri brodate şi in subţire şi coraliSau „perle“ şi rubine.

17. Iuda şi ţara lui Israel erau negustorii tăi; ei furnizau pentru schimb grâu* de Minit* şi turte dulci şi miere şi untdelemn şi balsam*.

18. Damascul făcea negoţ cu tine, datorită mulţimii produselor tale, datorită belşugului tuturor bunurilor, cu vin de Helbon şi lână albăSau „lână de Ţahar“.

19. VedanulSau „Şi Danul“ şi Iavanul din UzalProbabil Sanaa, capitala Yemenului (vezi Gen. 10.27) îţi aprovizionau pieţele: fier lucrat, casie şi trestie mirositoare erau furnizate pentru schimb.

20. Dedanul* era negustorul tău, cu învelitori de preţ pentru care.

21. Arabia şi toate căpeteniile Chedarului* erau negustorii mâinii tale; cu miei şi berbeci şi ţapi, cu acestea făceau ei negoţ cu tine.

22. Negustorii din Seba* şi din Raamaîn sud-estul Arabiei erau negustorii tăi; ei îţi aprovizionau pieţele cu cele mai alese dintre toate mirodeniile şi cu tot felul de pietre preţioase şi aur.

23. Haranul* şi Canehul şi Edenul, negustorii Sebei*, ai AsirieiLit. „Asurului“ şi ai Chilmadului făceau negoţ cu tine.

24. Aceştia făceau negoţ cu tine cu haine scumpe, cu veşminte din albastru şi broderie şi cu lăzi pline cu stofe de multe culori, legate cu funii şi făcute din cedru, printre mărfurile taleSau „pe pieţele tale“.

25. Corăbiile* Tarsisului erau caravanele tale pentru schimbul tău; şi erai umplut şi foarte onorat în inima* mărilor.

26. Vâslaşii tăi te-au adus în ape mari; vântul* de răsărit te-a sfărâmat în inima mărilor.

27. Bogăţia* ta şi pieţele tale, schimbul tău de bunuri, marinarii tăi şi cârmacii tăi, cei care îţi reparau spărturile şi cei care furnizau pentru schimb şi toţi bărbaţii tăi de război care sunt în tine împreună cu toată mulţimeaSau „adunarea“ ta care este în mijlocul tău vor cădea în inima mărilor în ziua căderii tale.

28. Locurile deschise se vor zgudui* la vuietul strigătului cârmacilor tăi.

29. Şi toţi cei care mânuiesc vâsla*, marinarii, toţi cârmacii mării vor coborî din corăbiile lor; vor sta pe uscat

30. şi vor face să se audă glasul lor asupra ta şi vor striga cu amar şi îşi vor arunca ţărână* pe capete, se vor tăvăli* în cenuşă.

31. Şi îşi vor rade* capul de tot pentru tine şi se vor încinge cu sac şi te vor plânge cu amărăciune de suflet, cu plângere amară.

32. Şi în vaietul lor vor înălţa* o plângere pentru tine şi te vor plânge, zicând: «Cine este* ca Tirul, ca acela care este distrusSau „a amuţit“ în mijlocul mării?»

33. Când* mărfurile tale treceau mările, săturai multe popoare; ai îmbogăţit pe împăraţii pământului cu belşugul bunurilor tale şi al schimbului tău de bunuri.

34. La timpul când ai fost sfărâmat* de mări, în adâncurile apelor, schimbul* tău de bunuri şi toată mulţimeaSau „adunarea“ ta au căzut în mijlocul tău.

35. Toţi locuitorii* insulelor se îngrozesc de tine şi împăraţii lor tremură cumplit, li se tulbură faţa.

36. Negustorii dintre popoare fluieră* la tine; ai ajuns o groază şi niciodată nu vei mai fi*»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)