Ezechiel

Capitolul 5

Pedepsele lui Dumnezeu asupra Ierusalimului

1. „Şi tu, fiu al omului, ia-ţi un cuţitLit. „o sabie“ ascuţit – să-ţi iei un brici de bărbier – şi trece-l* pe capul tău şi pe barba ta; şi ia-ţi balanţe de cântărit şi împarte perii:

2. o treime* s-o arzi în focLit. „lumină“ în mijlocul cetăţii*, când se vor împlini zilele asedierii*; şi o treime s-o iei şi s-o loveşti cu cuţitul, împrejur; şi o treime s-o împrăştii în vânt; şi Eu voi scoate o sabie după ei.

3. Şi* să iei de acolo puţini la număr şi să-i legi în poalele hainei tale.

4. Şi dintre aceştia să mai iei şi să-i arunci în mijlocul focului şi să-i arzi* în foc; din eaDin ultima treime va ieşi un foc împotriva întregii case a lui Israel“.

5. Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Acesta este Ierusalimul. L-am pus în mijlocul naţiunilor, şi în jurul lui sunt ţări.

6. Şi s-a răzvrătit împotriva judecăţilor MeleSau „judecăţilor Mele drepte“, în răutate, mai mult decât naţiunile, şi împotriva rânduielilor Mele mai mult decât ţările care sunt în jurul lui. Pentru că au refuzat judecăţile Mele şi n-au umblat în rânduielile Mele“.

7. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Pentru că aţi fost mai de nestăpânit decât naţiunile care sunt în jurul vostru, pentru că n-aţi umblat în rânduielile Mele şi n-aţi împlinit judecăţile Mele şi n-aţi făcut nici după judecăţile* naţiunilor care sunt în jurul vostru,

8. de aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, Eu, chiar Eu sunt împotriva ta şi voi face judecăţi în mijlocul tău, în ochii naţiunilor.

9. Şi voi face* în tine ce n-am mai făcut şi ce nu voi mai face la fel, pentru toate urâciunile tale.

10. De aceea, părinţii* vor mânca pe fii în mijlocul tău, şi fiii îşi vor mânca părinţii; şi voi face judecăţi în tine şi toată rămăşiţa ta o voi împrăştia* în toate vânturile.

11. De aceea, viu sunt Eu“, zice Domnul Dumnezeu, „pentru că într-adevăr ai întinat locaşul* Meu cel sfânt cu toate lucrurile* tale dezgustătoare şi cu toate urâciunile tale, de aceea Mă voi retrage şi Eu de la tine; şi ochiul Meu* nu va cruţa şi Eu nu Mă voi înduraSau „nu voi avea milă“.

12. O treime din tine va muri de ciumă* şi va pieri de foamete în mijlocul tău; şi o treime va cădea prin sabie în jurul tău; şi o treime o voi împrăştia* în toate vânturile şi voi scoate* o sabie după ei.

13. Şi mânia Mea se va împlini* şi-Mi voi potoli* furia asupra lor şi Mă voi mângâia*; şi vor cunoaşte că Eu, Domnul, am vorbit* în geloziaSau „râvna“ Mea, când Îmi voi potoli furia asupra lor.

14. Şi te voi face* un pustiu şi o batjocură printre naţiunile care sunt în jurul tău, în ochii oricărui trecător.

15. Şi va fi de batjocură* şi de dispreţ, de învăţătură şi de uimire pentru naţiunile care sunt în jurul tău, când voi face judecăţi asupra ta, în mânie şi în aprindere şi în mustrări aspre*. Eu, Domnul, am vorbit.

16. Când voi trimite asupra lor săgeţile cele rele ale foametei, care vor fi pentru nimicire, pe care le voi trimite ca să vă nimicească, voi mări foametea asupra voastră şi vă voi sfărâma toiagul* pâinii.

17. Şi voi trimite asupra voastră foamete şi fiare* sălbatice, care te vor lipsi de copii; şi ciuma* şi vărsarea de sânge vor trece prin tine şi voi aduce sabia asupra ta. Eu, Domnul, am vorbit“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)